Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Informacja urzędowa - 2.04.2012

Informacja w sprawie możliwości załatwiania spraw w organach administracji publicznej przez osoby z niepełnosprawnością słuchu, głuchonieme oraz niewidome.

 

informacja

 

Urząd Miasta w Trzebini informuje, iż ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i środkach komunikowania się, wchodzącą w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. określono zasady korzystania przez osoby uprawnione (osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Z pomocy tej mogą także korzystać członkowie ich rodzin, oraz osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z tymi osobami.

 

Osoba uprawniona zgodnie z Art. 7.1, w celu ułatwienia porozumiewania się ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat) z ograniczeniem wynikającym z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Organ administracji publicznej na podstawie Art. 9.1 jest także zobowiązany do udostępnienia osobom uprawnionym usługi pozwalającej na komunikowanie się. Dotyczy to zgodnie z Art. 11 korzystanie z usługi tłumacza języka migowego, językowo-migowego oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych. Chęć skorzystania z tej usługi osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych Art. 12) w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail, ePUAP).

 

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Utworzono: 02 kwiecień 2012
luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00