Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza nabór wniosków do Programu PONE realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

herb

 

W ramach Programu PONE będzie możliwe udzielanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania poprzez wymianę nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trzebinia.

 

Termin składania wniosków do Programu PONE upływa w dniu 28 lutego br. Termin składania wniosków został wyznaczony w oparciu o decyzję WFOŚiGW w Krakowie w sprawie skrócenia terminu aplikowania przez Gminę o środki finansowe z dnia 8 maja 2017 r. na dzień 31 marca 2017 r.

 

Dotacja będzie udzielana na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora i wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych,w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego ).

Wkład własny gminy wynosić będzie 10% kosztów kwalifikowanych.Wnioskodawcą może być podmiot (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzebinia w którym funkcjonuje stary, nieekologiczny kocioł na paliwa stałe.

 

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:


1/ Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
4/ Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
5/ Podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
6/ Montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.Kotły wymienione w pkt 2-4 powinny spełniać wymagania „ekoprojektu” zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

 

Planowany harmonogram działań:
- do 28 lutego 2017 r. - termin naboru wniosków,
- marzec 2017 r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW.Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.


Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w pok. nr 27 budynku Urzędu Miasta w Trzebini lub telefonicznie pod numerem (32) 71 11 027.

 

Utworzono: 06 luty 2017
luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00