Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Formularz opinii, uwag i propozycji do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane

.

Imię i nazwisko *
Adres *
Kontakt *
Zapoznałem się z częścią projektu „Studium”odpowiednie zaznaczyć
Tak
Nie
wnoszę:
uwagi
opinię
propozycję
Treść uwag opinii, propozycji

UWAGA!

Przedmiotowe opinie, uwagi oraz propozycje nie stanową „wniosku i uwagi” w rozumieniu art. 11 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778.) jak również nie stanową „wniosku i uwagi” w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)


Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

-
sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00