Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
 • wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa
Aktualności

Śladami historii Trzebińskich Żydów

Żydzi zamieszkiwali Trzebinię już od XVI w., ale w znacznej ilości napłynęli na te tereny w XVIII stuleciu. Owcześni wściciele miasta, rodzinaTrzebińskich – a szczególnie  ostatni z rodu, Antoni – popierała osadnictwo żydowskie, wydzielając w tym celu z obszaru dworskiego place budowlane i grunty orne. Osadnictwo żydowskie wiązało się bowiem zawsze z szybkim rozwojem handlu (znaczna część Żydów zajmowała się handlem), co zazwyczaj przekładało się na rozwój całej miejscowości.

 

Trzebinia miała dobre warunki do działalności handlowej, gdyż (na mocy przywileju króla Augusta II Sasa z 28 lutego 1731 r.) miała zagwarantowane prawo do organizowania aż 12 jarmarków w roku (przypadających w drugiej połowie każdego miesiąca), a także targu w niedzielę.

 

Pierwsze wzmianki o podlegającej kahałowi w Olkuszu gminie żydowskiej na terenie Trzebini zanotowano w roku 1745. Gmina ta uzyskała samodzielność w 1815 r., a jej rozwój załamał dopiero wybuch II wojny św.

 

Kiedy w 1910 roku przeprowadzono spis ludności, wykazał on, że w Trzebini-mieście na 1.245 mieszkańców zamieszkuje 892 Żydów (co stanowiło 71,6%), zaś w Trzebini-wsi na 2.596 mieszkańców tylko 157 osób to Żydzi (co stanowiło 6%).

 

Żydzi lokowali się głównie w centrum miasta i do wybuchu II wojny światowej byli bardzo znaczącą grupą społeczną – zasiadali w Radzie Miejskiej i pełnili funkcje burmistrzów. Na dawnym żydowskim cmentarzu (w ohelu) można do dzisiaj podziwiać nagrobek (macewę) Chaima Klugera, który był Burmistrzem Trzebini w początkach XIX stulecia.

 

W okresie okupacji niemieckiej, kiedy hitlerowcy dokonywali masowego ludobójstwa Żydów, większość żydowskich obywateli Trzebini została przez skoszarowana w budynkach starej Gazowni, a następnie wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Eksterminacja przez Niemcy hitlerowskie ludności żydowskiej z Trzebini pociągnęła za sobą także zniszczenie dwóch bożnic stojących w centrum miasta i zdewastowanie kirkutu (cmentarza) znajdującego się przy ul. Słowackiego. Po dawnych żydowskich obywatelach Trzebini pozostały nieliczne zabytki w postaci cmentarza żydowskiego i Synagogi Kupieckiej (przy ul. Marszałka Piłsudskiego).

 

Po II wojnie światowej, ocaleli z Holokaustu miejscowi Żydzi założyli Komitet Obywateli Trzebini w Izraelu. Dopiero w latach 80-tych XX wieku dzięki jego staraniom kirkut w Trzebini został doprowadzony do porządku.

 

 

Najstarszy grób, mocno zniszczony przez czas, na którym zachowało się tylko imię „Szymon”, datuje się na rok 1780; najmłodszy pochodzi z 1942 r. Na nowej części cmentarza, po lewej stronie od bramy wejściowej zaczyna się kwatera przeznaczona dla kobiet, a po prawej kwatera dla mężczyzn. W załamaniu muru przed ohelem (niewielkim murowanym grobowcem) zaczyna się stara cześć cmentarza, gdzie znajdują się najbardziej interesujące macewy; nie ma tu podziału na część kobiecą i męską. Na cmentarzu zachowało się około 800 macew oraz mogiła zbiorowa, kryjąca szczątki około 150 Żydów zmarłych lub pomordowanych przez hitlerowskich okupantów w obozie „za torami”. W ostatnich latach wzniesiono w tym miejscu pomnik.

 

 

Kalendarium dat historycznych

CIEKAWOSTKI Z HISTORII TRZEBINI

 

- W 1314 r. erygowano parafię w Płokach

- Pierwsza poczta w Trzebini, to stacja konnej poczty króla Zygmunta Augusta, mieszcząca się w sukiennicach na Rynku (budynek wyburzono w okresie okupacji niemieckiej)

- Około roku 1731 wytyczono Rynek Trzebini, przy którym stanęły nowe domy, karczmy, waga i magazyny

- Z 1745 r. pochodzą pierwsze wzmianki o podlegającej kahałowi w Olkuszu gminie żydowskiej na terenie Trzebini.

- Po trzecim rozbiorze Polski (1795 r.) Trzebinia znalazła się pod panowaniem austriackim. Po 1809 roku weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie Rzeczpospolitej Krakowskiej.

- Pierwsza kopalnia węgla na terenie Gminy Trzebinia powstała w 1804 r. na terenie Gór Luszowskich, nad potokiem Kozibród

- W wyniku usilnych starań ówczesnej właścicielki Trzebini, hrabiny Krystyny Marassē (wdowy po Antonim Trzebińskim) oraz jej trzeciego męża, Ferdynanda Marassē, w dniu 6 września 1817 r. decyzją Senatu Wolnego Miasta Krakowa Trzebinię-kolonię podniesiono do rangi miasteczka (uzyskała prawa miejskie).

- Po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej (oraz ponownym wcieleniu jej terytoriów do zaboru austriackiego w dniu 6 grudnia 1846 r.) Trzebinia stała się częścią tzw. Galicji i pozostała w granicach Austro-Węgier aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

- 13 października 1847 r. do Trzebini doprowadzono kolej

- W 1880 r. założono w Trzebini Ogniową Straż Pożarną, która od 1904 r. miała własną remizę obok rzeźni miejskiej

- Do 1895 r. w Trzebini nie było lekarza - pierwszym był dr Wacław Skórkowski, zamieszkały w domu obok apteki pod Gwiazdą przy ul. Narutowicza (zbudowanej w 1899 r.).

- 6 czerwca 1895 r. założono w Trzebini zakład przetwórstwa ropy naftowej - Rafinerię.

- W 1901 r. O.O. Salwatorianie założyli w Trzebini pierwszą placówkę na ziemiach polskich

- W 1904 r. w Sierszy założono Towarzystwo „Sokół”. W Trzebini Towarzystwo powstało w 1907 r., natomiast budynek "Sokoła" przy ul. Kościuszki zbudowano w roku 1912

- W 1910 r. uruchomiono elektrownię w Sierszy.

- 1914 r. - na cmentarzu w Trzebini znajduje się zbiorowa mogiła 41 żołnierzy austriackich różnych narodowości, zmarłych w 1914 r., którzy brali udział w walkach z Rosjanami podczas I wojny światowej.

- W 1924 r. w Trzebini założono hufiec harcerski, który w latach międzywojennych prowadził m. in. drużynę żeglarską i szybowcową.

- W 1944 r. Okupanci założyli przy rafinerii ropy naftowej podobóz obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Arbeitslager Trzebinia

- 7 sierpnia 1944 roku Rafineria Nafty w Trzebini została zbombardowana przez lotnictwo amerykańskie – 55 bombowców B-17 (tzw. „Latających Fortec”), osłanianych przez 37 myśliwców P-51 („Mustang”).

- 22-23 stycznia 1945 r. na teren gminy Trzebinia weszły wojska radzieckie, stanowiące część I Frontu Ukraińskiego – najpierw wkroczyły do Sierszy (22.01), a następnie do Myślachowic i Trzebini (23.01.)

- W 1945 r. założono w Trzebini pierwszą szkołę średnią - Liceum Ogólnokształcące w Trzebini-Sierszy.

- W 1975 r., w wyniku reformy administracyjnej, Trzebinia została wcielona do województwa katowickiego. Dopiero z dniem 1.01.1999 r. powróciła do swoich tradycyjnych związków z Krakowem, wchodząc ponownie w skład województwa małopolskiego

Jubileusz 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini

6 września 2017 r. przypadła 200. rocznica nadania praw miejskich Trzebini

 

Poniżej przedstawiamy krótką relację z wydarzeń zorganizowanych z okazji naszego Jubileuszu, rozpoczętych 1.01.2017 r. na Koncercie Noworocznym w Domu Kultury „Sokół”, a zakończonych wspólną Wigilią na Rynku w dniu 16.12.2017 r.

 

 

Pobierz plik z prezentacją, przygotowany w formacie .pdf [17,6 MB]

 

 

 

 

 

Zobacz prezentację na temat historii Trzebini i procesu uzyskania praw miejskich [.pdf]

 

 Księga znaku obchodów Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini [PDF]

 

Na użycie znaku wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Trzebini

 

      Konkurs fotograficzno-filmowy Świętujemy 200-lecie nadania praw miejskich Trzebini

 

 

POBIERZ formularz zgłoszenia WYDARZENIA do publikacji na stronie internetowej Jubileuszu 200-lecia Nadania Praw Miejskich Trzebini.

 

WYDARZENIA zgłoszone przez Organizacje w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Nadania Praw Miejskich Trzebini:

 

 

DATA NADANIA PRAW MIEJSKICH TRZEBINI

 

2017 to rok obchodów jubileuszu 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich. Wprawdzie miejscowość istniała już w czasach ostatnich Piastów, a w XIV wieku była - niewątpliwie ze względu na bogactwa kopalniane - dobrze rozwinięta i miała własną parafię, jednak prawa miejskie uzyskała dopiero w XIX wieku.W 1815 r. pozostająca od blisko 230 lat w rękach rodu Trzebińskich miejscowość Trzebinia-kolonia przypadła w spadku hr. Krystynie ze Starowieyskich (po pierwszym mężu Trzebińskiej) i jej mężowi hr. Ferynandowi Marassé. Oni właśnie, wraz z hrabiami Szembekami (dzierżawcami włości trzebińskich), podjęli w Krakowie starania o przekształcenie kolonii trzebińskiej w osadę miejską. W tym celu musieli spełnić szereg warunków wyznaczonych przez Senat Wolnego Miasta Krakowa oraz przedstawić deklarację w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania administracji i obsługi przyszłego miasta.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NADANIE PRAW MIEJSKICH TRZEBINI

 

Datę nadania Trzebini praw miejskich potwierdza zapis w księdze uchwał Senatu Wolnego Miasta Krakowa, datowany na 6 września 1817 roku: „Uchwalono przywilej wynoszący kolonię Trzebini do rzędu miasteczek w należnej formie wydać, zapłaty stempla w kwocie złotych polskich sto dwadzieścia pięć. Wydziałowi Spraw Wewnętrznych polecić wezwanie dziedzica do złożenia planu, wedle którego dom urzędnika miejscowej policji chce wystawić i przedstawienia ukwalifikowanego kandydata na zastępcę wójta; zaprowadzenie administracji i targowego i jarmarcznego, tudzież przypisanie taryfy tego poboru na wzór taryfy miasteczka Nowy Górze udzielanej; razem zalecenie inspektorowi dróg i mostów, ażeby plan drogi murowanej przez dziedzica zrobić się mającej przygotował. Zresztą wyniesienie to kolonii Trzebini ma być pismami publicznymi ogłoszonym. Wydział zaś dochodów publicznych wszelkie prawa, przepisy i rozporządzenia, ażeby się wyłącznie do miast i miasteczek ściągały, ma do miasteczka Trzebinia zastosować” (Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta Wolnego Miasta Krakowa IV-3, s. 147).

 

OBCHODY JUBILEUSZU

 

Przypadająca 6 września 2017 roku okrągła rocznica nadania Trzebini praw miejskich podkreśla długą historię tego miejsca - historię składającą się z życia wielu pokoleń ludzi, którzy zbudowali miasto, w którym obecnie żyjemy. Podczas jubileuszowych obchodów chcemy okazać im szacunek, ale także pokazać to, co się tu dzieje obecnie. Zależy nam, by obchody jubileuszu połączyły wszystkich mieszkańców, byśmy mogli wspólnie świętować to niezwykłe wydarzenie, które jest dla Trzebini okazją do zorganizowania wielu spotkań kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

 

 

 MALOWANKA DLA DZIECI

 

Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach Urząd Miasta w Trzebini wydał kolorowankę z okazji Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini.

 

Kolorowanka została wydana w nakładzie 1000 sztuk; zawiera 8 grafik do pokolorowania, specjalnie stworzonych na tę okazję, min. Rynek w Trzebini, Dwór Zieleniewskich, Balaton, Zalew Chechło i kilka innych ciekawych miejsc. Autorką ilustracji jest pani Barbara Wykowska z Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki.

 

 

Tego typu publikacje kształtują oraz rozwijają wrażliwość estetyczną dzieci, uczą poprzez zabawę, otwierają na to, co nowe, rozbudzają ich ciekawość i zaznajamiają z ciekawymi miejscami w Trzebini.

 

Kolorowanka będzie wydawana na różnych imprezach i konkursach gminnych, których Gmina Trzebinia jest patronem bądź też współorganizatorem. Poszczególne plansze do kolorowania można pobrać w formacie PDF do druku.

 

Zobacz okładkę:

 

Pobierz plansze do wydruku [.pdf]:

Europejskie Dni Dziedzictwa 11.09.2016r. w Regulicach

Zapraszamy na wydarzenie pt. Zapomniane rzemiosło organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, którego tegoroczne hasło brzmi Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki.

Infografika Trzebinia Bienvenue dans la Trzebinia

Découvrir Trzebinia

 

À tous ceux parmi Vous qui visiterez notre ville, nous souhaitons que ce soit une rencontre agréable qui restera longtemps dans votre mémoire. Nous vous invitons cordialement !

 

La commune Trzebinia est située dans la partie ouest de la Petite-Pologne, à mi-chemin entre Cracovie et Katowice. La commune comprend la ville Trzebinia ainsi que 10 subdivisions administratives de la commune. Environ 34 mille habitants habitent sur son territoire. Une bonne communication est garantie par un système étendu de routes, y compris l’autoroute A4 et par des liaisons ferroviaires favorables.

 

  

  LIEUX RECOMMANDÉS:

 • le Manoir des Zieleniewscy
 • le Palais et le Parc à Młoszowa
 • le Sanctuaire de Notre-Dame à Płoki
 • la Basilique mineure - le Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Trzebinia
 • le Centre d’animation culturelle « Sokół » [Faucon]

 

   INSTALLATIONS DE LOISIRS:

 • le Cinéma en 3D « Sokół »
 • la piscine couverte - MZN Z O.O. [SARL]
 • l’aire de planche à roulettes dans la cité Krze
 • le Centre de loisirs « Kozi Bród »
 • la Station balnéaire « Balaton »
 • la lagune Chechło
 • la Forêt vierge de Dulowa

 

   MANIFESTATIONS CYCLIQUES:

 • la Randonnée à vélo Cracovie-Trzebinia (en avril)
 • l’Opérette en plein air à Młoszowa (en juin)
 • les Journées de Trzebinia (en juin)
 • les manifestations sur le Marché (en juillet et en août)
 • la Veille de Noël sur le Marché (en décembre)

 

NOTRE PROPOSITION

 

La visite au centre de Trzebinia est une bonne proposition pour faire une escale lors d’une excursion à vélo avec des amis. On a préparé ici des bancs et des lieux de stationnement pour les vélos. Dans le centre-ville il y a plusieurs restaurants de différents types et un café. En été sur la place du marché on installe des tables sous des parapluies colorés. De temps en temps on peut y écouter de la musique à vif ou danser. Parmi les attractions pour les enfants on y trouve une fontaine spectaculaire, un ruisseau avec deux ponts et un labyrinthe vert dans la partie nord du Marché.

 

Du centre, vous pouvez facilement arriver au manoir historique des Zieleniewscy (47a rue Pilsudski) entouré d’un magnifique parc. Il est situé à une distance de 800 m. au nord. Durant toute l’année, le Centre de la Culture de Trzebinia y organise de nombreux événements culturels. En été, l’attention des randonneurs est attirée par des tables de café installées parmi la verdure du parc.

 

À une distance de 1 km du Marché on peut trouver également quelques autres endroits intéressants: la Bibliothèque municipale (10 rue Narutowicza) qui offre un accès gratuit à Internet, le cinéma en 3D auprès du Centre d’animation culturelle « Sokół » [Faucon] (74 rue Kościuszki) et la station balnéaire « Balaton » - un lieu insolite et populaire pour pratiquer la natation, arrangé dans une ancienne carrière inondée (accès par la rue Saint-Stanislas)

 

Informations pratiques pour les pèlerins

 

 Informaciones pour télécharger

 

PL
Gmina Trzebinia
- podstawowe informacje
PL
Gmina Trzebinia
EN
The Trzebinia Commune
- basic information
EN
The Trzebinia Commune
   
FR
La Trzebinia Commune
- informations de base
 FR
La Trzebinia Commune

 

PL
Szlak kultury żydowskiej i Holocaustu
w Trzebini
EN
The Jewish culture and Holocaust
trail in Trzebinia

Akcja Lato Lato w mieście 2016

Przedstawiamy propozycje ciekawego spędzenia wolnego czasu:

 

Harmonogram letnich zajęć dla dzieci i młodzieży w Domach kultury AKCJA LATO 2016

Dla dzieci spędzających je w miejcu zamieszkania Trzebińskie Centrum Kultury przygotowało zajęcia podczas których czasu na nudę nie będzie.  Do pobrania WAKACYJNY HARMONOGRAM

 

 

 

Letnie Kino Plenerowe przy Dworze Zieleniewskich

Letnie Kino Plenerowe przy Dworze Zieleniewskich wraca wraz z wakacjami. Podobnie jak przed rokiem, Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczorne projekcje pod gwiazdami i w cieniu drzew. Tym razem zaprezentuje filmy kina czeskiego.

 

Wszystkie seanse rozpoczynać się będą w PIĄTKI o godz. 20:30. Wstęp wolny.

 

     8 lipca          godz. 20:30 "Mężczyzna idealny" - komedia z 2005 roku w reżyserii Filipa Renča
     22 lipca        godz. 20:30 "Wycieczkowicze" - film komediowy z 2006 roku w reżyserii Jiříego Vejdělka.
     05 sierpnia  godz. 20:30 "Młode wina" - komedia z 2008 w reżyserii Tomáša Bařiny.
     19 sierpnia  godz. 20:30 "2 Młode wina" - Kontynuacja przebojowej czeskiej komedii "Młode wino", 2009 r.

 

 

 

Repertuar Kina "Sokół" w Trzebini

Polecamy atrakcyjne filmy, wyświetlane w trzebińskim kinie:

- Repertuar na lipiec 2016

- Repertuar na sierpień 2016

 

 

 

Letni wypoczynek nad akwenem "Balaton" w Trzebini

Trwa sezon letni nad akwenem "Balaton", najpopularniejszym w Trzebini miejscem do spacerów, spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu oraz kąpieli. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami korzystania z ośrodka rekreacyjnego i nowymi cenami biletów oraz opłat parkingowych. Sezon kąpielowy potrwa do 31.08.2016 r. Cennik biletów oraz opłat parkingowych dostępny jest na stronie http://balaton.mzn-trzebinia.pl

 

 

 

Program zagospodarowania czasu wolnego w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE” na Krytej Pływalni w Trzebini

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trzebińskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz grup zorganizowanych w czasie wakacji.

 

Opis koncepcji programu:

Z roku na rok zmniejsza się liczba dzieci wyjeżdżających na wypoczynek letni. Główną przyczyną wymienianą przez rodziców jest brak środków finansowych na zorganizowanie wyjazdu czy zapewnienie innych atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

 

Młodzi ludzie pozostawieni sami sobie wolny czas spędzają najczęściej przed komputerem lub telewizorem co jest główną przyczyną ciągle zwiększającej się liczby dzieci z różnymi wadami postawy oraz otyłością. W związku z powyższym celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego spędzenia czasu wolnego w okresie wakacji poprzez ruch i zabawę w wodzie.

 

Powszechnie wiadomo, że pływanie oraz całe środowisko wodne bardzo korzystnie wpływa na organizm ludzki. Przyczynia się do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc.

 

Zaleca się je wszystkim, którzy mają wszelkiego rodzaju wady postawy, płaskostopie oraz cierpią z powodu nadwagi, która jest obecnie powszechnie występująca wśród młodzieży szkolnej. Tak więc program stanowi przeciwdziałanie zjawisku „siedzącego” trybu życia na rzecz rekreacji ruchowej młodych mieszkańców naszej gminy.

 

Cele programu:

 1. Udostępnienie możliwości korzystania z krytej pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.
 2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Poprawa rozwojowa i działania aparatu ruchowego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Odbiorcy programu:

Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie wakacji od poniedziałku do piątku dla:

- grup zorganizowanych od godz. 8.00 do godz. 14.00.

- szkół podstawowych,  dzieci w wieku przedszkolnym

 • w poniedziałek od 8:00 do 14:00 i od godz. 16:00-20:00,
 • wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 i od godz.15.00 do godz.20.00,
 • w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

- szkół gimnazjalnych od godz. 8.00 do godz. 14.00.

 

Zasady wstępu na basen:

 

 1.         WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.
 • Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na basenie.
 • Bezpłatne wejście indywidualne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci z przedszkoli obowiązuje w okresie wakacji od poniedziałku do piątku.
 • Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata wg cennika.

 

2.         WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOANYCH:

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

 

UWAGA:

 • Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.
 • Za korzystanie z usług dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

 

 

 

Oferta Krytej Pływalni MZN Sp. z o.o. w Trzebini

Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zabawy w wodzie i korzystania z umiejętności nabytych w czasie lekcji pływania. Informacja o godzinach otwarcia i cenach biletów znajduje się na stronie http://basen.mzn-trzebinia.pl/

ferie w kinie 2016 Ferie w Trzebini 2016

ZKKM w Chrzanowie informuje, że w okresie od 18.01 do 31.01.2016 (ferie zimowe) na liniach: 9, 10, 38, 42 oraz "P" będą obowiązywać rozkłady na dni robocze wolne od nauki szkolnej.

 

 • Ferie zimowe z TCK

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia organizowane przez domy kultury działające na terenie miasta i gminy Trzebinia:

 • Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie,  tel. 32 6137-747
 • Wiejski Dom Kultury w  Czyżówce, tel. 32 7116-489
 • Wiejski Dom Kultury w Dulowej, tel. 32 6120-122
 • Dom Gromadzki w Wodnej, tel. 788-061-019
 • Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, tel. 32 6138-019
 • Wiejski Dom Kultury w Lgocie, tel. 32-6-137-076
 • Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, tel. 32 6122 - 597
 • Wiejski Dom Kultury w Myślachowicach, tel.796-525-200
 • Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, tel. 32 6137-763
 • Wiejski Dom Kultury w Psarach, tel. 32 6138-263
 • Dom Kultury Willa NOT w Sierszy, tel. 788-055-364
 • Wiejski Dom Kultury w Płokach, tel. 788-061-013

Szczegółowy plan zajęć zamieszczony jest na stronie tck.trzebinia.pl

 

 • Repertuar "Ferii w kinie "Sokół"

 

 

 • Program „Sportowe ferie na Krytej Pływalni”

 

Opis koncepcji programu:

Okres ferii zimowych to czas umożliwiający aktywny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Coraz mniejsza liczba młodych ludzi chętnie uprawia sport, który zostaje wypierany przez gry komputerowe, telewizję. Program podejmuje próbę wyrobienia pozytywnych nawyków ruchowych mających znaczenie w życiu i pracy oraz zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Dostosowany jest do poziomu oraz wieku odbiorcy. W okresie ferii uczestnik programu będzie mógł podjąć próbę współzawodnictwa, sprawdzić swoje możliwości  we wszystkich stylach pływackich.  Połączenie elementów dobrej zabawy, rywalizacji, aktywności innej niż proponowana w szkole wpływa na lepszą koordynację ruchową, wydolność organizmu, wszechstronny rozwój dziecka, a w późniejszym czasie ułatwia wykonywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Pływanie jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności ruchowej, uprawianej bez względu na płeć, wiek, uzdolnienia ruchowe oraz sprawność fizyczną, która niesie ze sobą wartości zdrowotne oraz poznawcze.

Cele programu:

1. Udostępnienie możliwości korzystania z Krytej Pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.
2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Współzawodnictwo sportowe jako metoda kształtowania pozytywnych relacji.

 

Odbiorcy programu: Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Zasady wstępu na basen

 

1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.

 

Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na Krytej Pływalni.
Bezpłatne wejścia indywidualne obowiązują od poniedziałku do piątku dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z przedszkoli.
Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata według cennika.

 

2.WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

 

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni. Za korzystanie z urządzeń dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie ferii od poniedziałku do piątku dla:
- szkół podstawowych, gimnazjalnych i grup zorganizowanych od godz. 8.00 do godz. 14.00
- dzieci w wieku przedszkolnym
  w poniedziałek i wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 i od godz.15.00 do godz.20.00,
  w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracji
 • Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury

 

 

 • Lodowisko w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 19

 

W czasie ferii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 uczniowie szkół powiatu chrzanowskiego będą mogli korzystać z lodowiska na preferencyjnych warunkach tj. za złotówkę. Promocja obejmuje pierwszą godzinę korzystania z lodowiska (informacja i grafika pochodzą ze strony http://zop-chrzanow.pl/)

choinki Wigilia na Rynku w Trzebini - 19.12.2015 r.

Burmistrz Miasta Trzebini serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Wigilię na Rynku, organizowaną w sobotę 19 grudnia 2015 r. w godz. od 15.00 do 18.00.

 

W programie 15.00 - 18.00:

*    Życzenia świąteczne
*    Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” oraz „III Gminny konkurs plastyczny dla Przedszkoli na najpiękniejszą kartkę świąteczną”
*    Przekazanie  Betlejemskiego Światła Pokoju „Zauważ człowieka” przez Harcerzy Trzebińskiego Hufca ZHP
*    Degustacja potraw wigilijnych
*    Szopka Bożonarodzeniowa
*    Świąteczne kolędowanie program w wykonaniu dzieci z trzebińskich Przedszkoli oraz uczestników Trzebińskiego Centrum Kultury
*    Słodkie niespodzianki

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY NA RYNKU W GODZ. 11.00 - 18.00

ORGANIZATOR:  Gmina Trzebinia   TCK

GŁÓWNY DARCZYŃCA WIGILII:  ORLEN Południe

SPONSORZY: Starostwo,  Intermarche,  RO ZWM, Tim Kominki

PATRONAT MEDIALNY: Przełom   Chrzanowski24   Żółty Jeż

 

Współpraca przy organizacji Wigilii:

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Trzebini, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole „Chmurowe Opowieści” w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „Akademia Miki” w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Błękitna Laguna” w Trzebini, Zespół Folklorystyczny „Bolęcinianie”, Hufiec ZHP w Trzebini, Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Trzebini

 

   ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU 

 

Ogłaszamy KONKURS KULINARNY „O ZŁOTĄ PATELNIĘ BURMISTRZA TRZEBINI” na najlepszą potrawę wigilijną - zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz do wypełnienia i nadesłania karty zgłoszenia - informacje na stronie Trzebińskiego Centrum Kultury.

 

ORLEN POŁUDNIE „EKO NIE TYLKO OD ŚWIĘTA” JUŻ PO RAZ PIĄTY

 

ORLEN Południe aktywnie angażuje się w inicjatywy promujące dbałość o środowisko naturalne wśród lokalnej społeczności. Dlatego już po raz piąty spółka przygotowała dla mieszkańców Trzebini eko-akcję, która odbędzie się tradycyjnie na miejskim Rynku przy okazji organizowanej dla wszystkich Wigilii.Każdy z uczestników spotkania, który 19 grudnia br. przyniesie ze sobą minimum 5 kg makulatury, otrzyma jedno drzewko choinkowe. ORLEN Południe, podobnie jak w latach poprzednich, przygotował 500 ukorzenionych drzewek, które po okresie świątecznym będą mogły zostać wykorzystane jako ozdoba kilkuset przydomowych ogródków.

 

W ramach wydarzenia ORLEN Południe przygotował także Naukowe Mikołajki - edukacyjne pokazy i warsztaty dla najmłodszych. Szereg atrakcji dla małych naukowców obejmie m.in. badanie kwaśności czy wykonanie świątecznych pamiątek dzięki wykorzystaniu reakcji polimeryzacji. Na stanowiskach prowadzone będą również konkursy z wiedzy o ekologii. Oczywiście, nie zabraknie także przygotowanych specjalnie dla najmłodszych animacji: konkursów, zabaw czy malowania buziek. Do wspólnej zabawy zapraszać będą kolorowe maskotki: Miś polarny, Reniferek Sven i Bałwanek Olaf.

 

Sukces wszystkich edycji akcji „Drzewko za makulaturę, czyli eko nie tylko od święta" doskonale świadczy o rosnącym zainteresowaniu i świadomości na temat aspektów środowiskowych. Ekologiczne wydarzenie, przygotowane przez ORLEN Południe będzie miało również wymiar społeczny. Środki uzyskane ze zbiórki makulatury trafią do jednej z lokalnych instytucji pro-społecznych. Liczymy, że mieszkańcy tradycyjnie już zaangażują się w eko-akcję i nie przybędą na trzebiński rynek z pustymi rękoma.

 

 

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Trzebini

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002). Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

 

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym: w poniedziałek przyjeżdża się w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Gospodarzem tegorocznych ŚDM jest Kraków, gdzie spotkanie odbędzie się w dniach 26 - 31 lipca 2016 r.

 

Organizacją spotkania zajmuje się Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży - kościelna jednostka organizacyjna powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, której zasadniczym celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń i uczestnictwa polskich grup w światowych spotkaniach młodzieży. Adres: 01-015 Warszawa, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6.

 

ŚDM - przygotowania w Trzebini

(informacje uzupełniane na bieżąco)

 

 

Inicjatywy związane z promocją regionu:

Planowane wydarzenia i obchody:

 • 25 lipca 2016 r. spotkanie religijne przy Bazylice Mniejszej w Trzebini, godz. 9.30 - 19.00, ul. Głowackiego 3 w Trzebini, ok. 4.000 osób
 • 27 lipca 2016 r. "Festiwal Młodych", godz. 16.00 - 20.00, plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini, ok. 2.000 osób

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu:

Urząd Miasta w Trzebini, na podstawie otrzymanych zgłoszeń od Komitetu Organizacyjnego ŚDM, służb oraz podmiotów zaangażowanych, przekazuje informacje o spodziewanych utrudnieniach na terenie gminy Trzebinia:

 

Informacja z 29.06.2016 r.

1. W poniedziałek 25.07.2016 r. odbędzie się spotkanie o charakterze religijnym, organizowane na terenie posesji zakonnej przy Bazylice Mniejszej (ul. Głowackiego 3 w Trzebini). Planowany jest przyjazd ok. 80 autobusów (w godzinach 9.30. do 14.00) oraz przejazd spod Bazyliki do parafii na terenie gminy w godzinach 17.30 do 21.00.

Możliwe utrudnienia w ruchu w wyżej wymienionych godzinach na ulicy Długiej, Kościuszki i w okolicach dworca kolejowego.

 

2. PKN Orlen Południe planuje zamknięcie dla ruchu publicznego ulicy Kruczkowskiego w Trzebini (od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Fabrycznej).

 

Informacja z 04.07.2016 r.

Przewidywane zmiany w organizacji ruchu drogowego beda polegały na:

- zamknięciu dla ruchu publicznego ul. Kruczkowskiego, od ul. Dąbrowskiego do ul. Fabrycznej (na wysokości Zakładowej Straży Pożarnej z pozostawieniem wjazdu na stację paliw MZBB i tą samą drogą wyjazd ze stacji, z zamknięciem wyjazdu ze stacji za budynkiem ZSP).

- zamknięciu wyjazdu z ul. Fabrycznej w ul. Kruczkowskiego od strony budynku zarządu z pozostawieniem dojazdu do „Medic-us”.

Dojazd do Zarządu ORLEN Południe: ul. Kościuszki – Św. Stanisława – 1-go Maja – Kruczkowskiego -  Fabryczna.

Dojazd dostawców do OPD: od „Ronda podpułkownika pilota Edwarda Jaworskiego” – ul. Pułaskiego – Dąbrowskiego do ul. Kruczkowskiego. 

 

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od dnia 25.07.2016 – godz. 6.00 do dnia 31.07.2016 – godz. 0.00.

 

Informacja uzupełniona 15.07.2016 r.:

Oznakowanie, informujące o tymczasowej organizacji ruchu (w związku z zamknięciem ul. Kruczkowskiego na wymienionym wyżej odcinku) zostanie ustawione w poniedziałek 18.07.2016 r. (z przekreśleniem, oznaczającym jego nieobowiązywanie aż do poniedziałku 25.07.2016 r.). Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31 lipca 2016 r.

- Ograniczenia w ruchu na wyłączonym odcinku ul. Kruczkowskiego nie będą dotyczyły pojazdów z wydanymi zezwoleniami ORLEN Południe S.A. oraz pojazdów uprzywilejowanych.

 

Mapka poglądowa (kliknij żeby zobaczyć powiększenie):

 

 

Informacja z 12.07.2016 r.

3. W związku z przyjazdem do Trzebini 25 lipca br. około 4000 pielgrzymów, planuje się w tym dniu całkowite zamknięcie parkingu przy dworcu PKP od strony zachodniej. W kolejnych dniach (tj. 26-30 lipca) parking ten będzie częściowo zamknięty.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejszy przyjazd i parkowanie przy ulicy Dworcowej (na wyznaczonym miejscu na rampie kolejowej).

 

4. Przewidywane są szczególne utrudnienia na terenie Trzebini i powiatu chrzanowskiego w związku z wizytą Papieża Franciszka podczas ŚDM:

a). 28 lipca 2016 r. (w godzinach 8.00 do 16.00) w czasie z wizyty Papieża w Częstochowie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym związane z czasowym zamknięciem autostrady A4.

b). 29 lipca 2016 r. (w godzinach 8.00 do 17.00) w czasie wizyty Papieża w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na terenie całego powiatu związane z czasowym zamknięciem autostrady A4 oraz przemieszczaniem się pielgrzymów i osób towarzyszących Papieżowi przez teren naszego powiatu.

 

Informacja z 15.07.2016 r.:

5. W związku z przyjazdem 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) do Bazyliki zaproszonych pielgrzymów na ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, prosimy o:
- Nie blokowanie drogi dojazdowej do "Ciepłowni"
- Parkowanie samochodów na placu przy ul. Kopernika (w kierunku PKP, naprzeciw ogrodów Klasztornych)

 

DROGĄ DO CIEPŁOWNI BĘDĄ PRZEJEŻDŻAŁY AUTOKARY Z PIELGRZYMAMI

 

Informacja z 19.07.2016 r.:

6. W dniach, kiedy organizowane są Światowe Dni Młodzieży (26 - 31 lipca 2016 r.) powinniśmy dążyć do tego, aby służby specjalistyczne nie były przeciążone zgłoszeniami alarmowymi - wybierając nr 112 trzeba pamiętać, że służy tylko do zgłoszeń nagłych, zagrażających życiu lub mieniu dzwoniącego. W pozostałych przypadkach prosimy o używanie telefonów alarmowych  997 - Policja , 998 - Straż Pożarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.
Jednocześnie informujemy, że związku z przygotowaniami do ŚDM alarmowy nr 112 będzie dostępny w wielu wersjach językowych, tak, by każdy pielgrzym mógł bez problemu uzyskać pomoc.

 

W imieniu organizatorów ŚDM przepraszamy za wszystkie utrudnienia.

 

Informacja z 20.07.2016 r.:

7. Od 20 lipca 2016 r. obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów. Z kolei dla pielgrzymów przybywających na uroczystości w Krakowie opracowano specjalne zasady ruchu kolejowego oraz korekty w rozkładzie jazdy - więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie http://rozklad-pkp.pl/pl/news/show/zmiany-od-20-lipca.

 

Informacje przydatne dla pielgrzymów:

 

PL Zasady postępowania w nagłym przypadku lub w razie choroby oraz telefony alarmowe na Światowych Dniach Młodzieży/ DE info zum Vorgehen im Notfall/ EN info in case of emergency/ ES info en caso de urgencia/ FR info en cas d'urgence/ IT info in caso di emergenza/ P info em caso dei emergencia ligue/ RUS info w razi nadzwicainoi situacii/ UA info w razi nadzwicainoi situacii

 

PL
Gmina Trzebinia
- podstawowe informacje
PL
Gmina Trzebinia
EN
The Trzebinia Commune
- basic information
EN
The Trzebinia Commune
   
FR
La Trzebinia Commune
- informations de base
 FR
La Trzebinia Commune

 

 

PL
Szlak kultury żydowskiej i Holocaustu
w Trzebini
EN
The Jewish culture and Holocaust
trail in Trzebinia

 

 

 

sp3 2015 Dzień Edukacji Narodowej w Szkole nr 3

14 października 2015 r. jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini obchodzono Święto Komisji Edukacji Narodowej, a najmłodsi - uczniowie klas pierwszych - weszli do szkolnej społeczności podczas uroczystego ślubowania i pasowania na uczniów szkoły.

 

 

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Akademię prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły Dominik Cybulski. Powitał zaproszonych gości, dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców i po części oficjalnej zaprosił na scenę pierwszoklasistów.

 

Uczniowie klas pierwszych powitali wszystkich zgromadzonych pięknym polonezem i zaprezentowali swoje talenty i umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. Chcieli swoją postawą udowodnić, że są już gotowi, aby zostać uczniami.

 

Ceremonię ślubowania i pasowania na uczniów szkoły poprowadziła pani Dyrektor Alicja Szczerba. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu uczniów ślubowali rodzice dzieci.

 

 

Następnie pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3" i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką - ramion pierwszoklasistów. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali z rąk starszych uczniów słodkie upominki.

 

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini

Powitanie wakacji w Psarach - 10.07.2015

10 lipca 2015 r. na psarskim Łąkawcu odbyła się już piąta impreza pod nazwą ,,Powitanie Wakacji". Pogoda dopisała, dopisali też najmłodsi mieszkańcy, na których czekało dużo atrakcji, zabaw i konkursów. Można było się przenieść do obozu 1 amerykańskiej dywizji powietrzno desantowej z roku 1944 i dalej w czasie do epoki powstań narodowych, które na swojej wystawie przedstawiło płockie koło historyczne wspierane przez pana Rafała Dybę z Krzeszowic. Tradycyjnie dzieci mogły pojeździć na kucykach, zjeść ofiarowane przez sponsorów kiełbaski i słodycze. Nie zawiedli trzebińscy pszczelarze, którzy częstowali obecnych miodowymi smakołykami.

 

Nowością na tegorocznym pikniku były zawody w strzelaniu z łuku, w których wystąpiło sporo trzyosobowych drużyn prowadząc zaciętą rywalizację, odbyło się pierwsze publiczne odegranie psarskiego hejnału, pokaz plam na słońcu czy loteria, w której każdy z uczestników mógł wygrać upominki przygotowane przez sponsorów. Na koniec każdy z uczestników pikniku otrzymał pamiątkowe gadżety ufundowane przez firmę Tauron. Panie z Wiejskiego Domu Kultury prowadziły ciekawe zabawy i animacje dla najmłodszych, a Trzebińskie Centrum Kultury nagłaśniało imprezę- nikt sie nie nudził!

 

Zapraszamy serdecznie na przyszłoroczne powitanie wakacji.

 

Więcej zdjęć i filmiki tutaj: http://www.nasze-psary.net/harmonogram-imprez/763-powitanie-wakacji-10-07-2015.html

 

 

 

 

 

Wakacje 2015

Zapraszamy do skorzystania z ofert jakie przygotowały dla uczniów trzebińskie instytucje:

1/.      Trzebińskie Centrum Kultury - harmonogram zajęć  oraz KINO LETNIE

 

2/. Propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży na Krytej Pływalni MZN. Sp. z o.o. w Trzebini (od 20 lipca do 31 sierpnia 2015 r.) w ramach akcji LATO w MIEŚCIE

 

3/. Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju zaprasza na zajęcia:

 

L.P

LIPIEC

SIERPIEŃ

1.

Zapoznanie wychowanków z zasadami  oraznormami bezpieczenstwa w trakcie wypoczynku wkacyjnego.

 

2.

Zajęcia sportowe pod ośrodkiem ( siatkówka plażowa , ping pong, badminton)

Zajęcia sportowe pod ośrodkiem ( siatkówka plażowa , ping pong, badminton)

3.

Pikniki na Kozim brodzie ( plażowanie, rozgrywki sportowe)

Pikniki na Kozim brodzie ( plażowanie, rozgrywki sportowe)

4.

Festiwal filmowy pt; „ Wakacje z Duchami – czyli straszne filmy ”

Festiwal filmowy pt; „ Z przygodą przez świat ”

5.

Wyjazdy na basen ( w przypadku ładnej pogody – basen Kąty Chrzanów, a w przypdku brzydkiej pogody basen w Trzebini )

Wyjazdy na basen ( w przypadku ładnej pogody – basen Kąty Chrzanów, a w przypdku brzydkiej pogody basen w Trzebini )

6.

Podbijanie runa leśnego- jagodobranie , zajęcia kulinarne ( przygotowywanie deserów )

Podbijanie runa leśnego- jagodobranie , zajęcia kulinarne ( przygotowywanie deserów )

7.

Wyjazdy do kina- korzystanie z oferty letniej kin w Chrznowie i Trzebini

Wyjazdy do kina- korzystanie z oferty letniej kin w Chrznowie i Trzebini

8.

Spacery na Piaskowanie – konkurs na największy zamek z piasku plus sesja fotograficzna

Spacery na Piaskowanie – konkurs na największy zamek z piasku plus sesja fotograficzna

9.

Wyjazdy na chechło ( plażowanie, rogrywki sportowe)

Wyjazdy na chechło ( plażowanie, rogrywki sportowe)

10.

Wyjazdy  do Puszczy Dulowskiej ( spacer, plus sesja fotograficzna)

Wyjazdy  do Puszczy Dulowskiej ( spacer, plus sesja fotograficzna)

11.

Rozgryki leśne – czyli podchody

Rozgryki leśne – czyli podchody

12.

Jednodniowa wycieczka w góry – Babia Gora

Jednodniowa wycieczka w góry +

13.

Wycieczka na zamek w Wygiełzowie, zwiedzanie skansenu w Lipowcu

Wycieczka na zamek w Ogrodzieńcu , zwiedzanie skansenu Zagrody Birów

14.

Wycieczka do Krakowa- zwiedyanie podziemi , wieży Mariackiej, Muzeum Narodowe

Wycieczka do Krakowa – Kopiec Kościuszki, Zoo

15.

Warsztaty fotograficzne – spacer po najbliższej okolicy

Warsztaty fotograficzne – spacer po najbliższej okolicy

16.

Warsztaty plastyczne- malowanie ciałem

Warsztaty plastyczne- malowanie ciałem

 W zależności od pogody program będzie realizowany wymiennie- bieżący program będzie dostępny na stronie internetowej oraz Facebook.

 

 4/. Wakacje 2015 ze Świetlicą „Plus”:

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Plus” w Trzebini w okresie wakacji lipiec-sierpień 2015 organizuje dla wychowanków oraz wszystkich chętnych z terenu objętego działaniem placówki zajęcia, które odbywać się będą codziennie w godzinach od 9°° do 14°°, a w filii przy SP nr 8 na Os. ZWM w godzinach od 7°° do 16°° (Godziny dostosowane do potrzeb rodziców). Udział w zajęciach jest dobrowolny a uczestnictwo bezpłatne. Placówka zapewnia swoim podopiecznym podwieczorek.

 

W tym czasie proponujemy wszystkim zainteresowanym udział w zajęciach zgodnych z własnymi potrzebami i zainteresowaniami, czynny odpoczynek i dobrą rozrywkę dostosowaną do wieku dziecka. W poszczególnych filiach placówki realizowany będzie program „Wakacyjna przygoda ze Świetlicą „Plus”.

 

Przez cały okres wakacji obok zajęć programowych proponujemy dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:

- piesze wycieczki po okolicy,

- gry i zabawy na świeżym powietrzu,

- gry i zabawy stolikowe,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia plastyczne,

- wyjazdy na basen

 

Szczegółowe informacje o programie zainteresowany znajdzie w poszczególnych filiach u wychowawców placówki. Telefon do siedziby placówki 32 6110619

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

knk1 Finał konkursu "Jan Paweł II na Polskiej Ziemi"

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej. Wzięli w nim udział uczniowie trzebińskich gimnazjów: czterdziestu dwóch uczniów, z czego do finału zakwalifikowało się piętnastu. 


Uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Gimnazjalnego – „Jan Paweł II na Polskiej Ziemi” miało miejsce 18 maja 2015 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Imprezę uświetnił krótki koncert z okazji 95 rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum nr 1 w Trzebini i Trzebińskie Centrum Kultury - Dwór Zieleniewskich, a honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Fundatorami nagród byli Urząd Miasta oraz Gimnazjum nr 1 w Trzebini.

 

Ferie w Trzebini 2015

 • Ferie zimowe z TCK

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia organizowane przez domy kultury działające na terenie miasta i gminy Trzebinia:

 • Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie,  tel. 32 6137-747
 • Wiejski Dom Kultury w  Czyżówce, tel. 32 7116-489
 • Wiejski Dom Kultury w Dulowej, tel. 32 6120-122
 • Dom Gromadzki w Wodnej, tel. 788-061-019
 • Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, tel. 32 6138-019
 • Wiejski Dom Kultury w Lgocie, tel. 32-6-137-076
 • Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, tel. 32 6122 - 597
 • Wiejski Dom Kultury w Myślachowicach, tel.796-525-200
 • Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, tel. 32 6137-763
 • Wiejski Dom Kultury w Psarach, tel. 32 6138-263
 • Dom Kultury Willa NOT w Sierszy, tel. 788-055-364
 • Wiejski Dom Kultury w Płokach, tel. 788-061-013

 

Zobacz harmonogram zajęć planowanych w poszczególnych placówkach

 

 • Ferie z kinem "Sokół"

Zobacz repertuar kina w okresie ferii

 

 • Ferie w "Wiosce pod skałą"

 Zobacz propozycję zajęć organizowanych w zajeździe rowerowym "Nawsie" w Bolęcinie

 

 • Ferie z Międzyosiedlowym Klubem Sportowym ZWM - Wodna w Trzebini

Zarząd Międzyosiedlowego Klubu Sportowego ZWM-Wodna w Trzebini organizuje w terminie od 16.02.2015 do 27.02.2015 r., od poniedziałku do piątku, Ferie Zimowe dla dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat.

Program dnia:

godz. 9.00 do 14.00
- basen 1 godz.
- zajęcia sportowe - piłka nożna 2,5 godz.
- aerobik 1 godz
przewidujemy możliwość (wg potrzeb) ciepłego posiłku
 
Zapisy i informacje tel. 882 796 635
Jacek Kasperkiewicz V-ce Prezes Zarzadu MKS ZWM - Wodna Trzebinia

 

 • Program „Sportowe ferie na Krytej Pływalni”

Opis koncepcji programu:

Okres ferii zimowych to czas umożliwiający aktywny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Coraz mniejsza liczba młodych ludzi chętnie uprawia sport, który zostaje wypierany przez gry komputerowe, telewizję. Program podejmuje próbę wyrobienia pozytywnych nawyków ruchowych mających znaczenie w życiu i pracy oraz zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Dostosowany jest do poziomu oraz wieku odbiorcy. W okresie ferii uczestnik programu będzie mógł podjąć próbę współzawodnictwa, sprawdzić swoje możliwości  we wszystkich stylach pływackich.  Połączenie elementów dobrej zabawy, rywalizacji, aktywności innej niż proponowana w szkole wpływa na lepszą koordynację ruchową, wydolność organizmu, wszechstronny rozwój dziecka, a w późniejszym czasie ułatwia wykonywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Pływanie jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności ruchowej, uprawianej bez względu na płeć, wiek, uzdolnienia ruchowe oraz sprawność fizyczną, która niesie ze sobą wartości zdrowotne oraz poznawcze.

 

Cele programu:

1. Udostępnienie możliwości korzystania z Krytej Pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.

2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Współzawodnictwo sportowe jako metoda kształtowania pozytywnych relacji.

 

Odbiorcy programu:

Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Zasady wstępu na basen:

 

1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.

 

Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na Krytej Pływalni.

Bezpłatne wejścia indywidualne obowiązują od poniedziałku do piątku dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z przedszkoli.

Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata według cennika.

 

2. WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

 

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.

Za korzystanie z urządzeń dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie ferii od poniedziałku do piątku dla:

 • szkół podstawowych, gimnazjalnych i grup zorganizowanych  od godz. 8.00 do godz. 14.00
 • dzieci w wieku przedszkolnym  w poniedziałek i wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 ii od godz.16.00 do godz.20.00, w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości

Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracji

Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury

Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 2014

Przy pięknej słonecznej pogodzie mieszkańcy naszej gminy spotkali się 11 listopada 2014 roku na trzebińskim Rynku, by uczcić 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przypadające w tym dniu Narodowe Święto Niepodległości.

 

Dożynki Gminne w Dulowej 17.08.2014

17 sierpnia 2014 roku w Dulowej odbyły się Dożynki Gminne, zorganizowane przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, Sołtysa i Radę Sołecką Dulowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej. Partnerem imprezy był Urząd Miasta w Trzebini.

 

O godz. 14.00 w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Karniowicach odbyła się Uroczysta Msza Świeta w intencji rolników - o 15.00 na plac przy Remizie OSP w Dulowej wyruszył Korowód dożynkowy. W dalszej części imprezy odbyły się: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, przedstawienie dożynkowe w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Dulowiacy”, konkursy dożynkowe, prezentacje artystyczne Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Folklorystycznych Gminy Trzebinia oraz Biesiada „Krakowiacy kontra Górale”. Całości towarzyszyły stoiska gastronomiczne, handlowe i promocyjne.

Fot.: M. Mazurek

 

 

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00