Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
 • wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa
Aktualności

ferie w kinie 2016 Ferie w Trzebini 2016

ZKKM w Chrzanowie informuje, że w okresie od 18.01 do 31.01.2016 (ferie zimowe) na liniach: 9, 10, 38, 42 oraz "P" będą obowiązywać rozkłady na dni robocze wolne od nauki szkolnej.

 

 • Ferie zimowe z TCK

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia organizowane przez domy kultury działające na terenie miasta i gminy Trzebinia:

 • Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie,  tel. 32 6137-747
 • Wiejski Dom Kultury w  Czyżówce, tel. 32 7116-489
 • Wiejski Dom Kultury w Dulowej, tel. 32 6120-122
 • Dom Gromadzki w Wodnej, tel. 788-061-019
 • Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, tel. 32 6138-019
 • Wiejski Dom Kultury w Lgocie, tel. 32-6-137-076
 • Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, tel. 32 6122 - 597
 • Wiejski Dom Kultury w Myślachowicach, tel.796-525-200
 • Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, tel. 32 6137-763
 • Wiejski Dom Kultury w Psarach, tel. 32 6138-263
 • Dom Kultury Willa NOT w Sierszy, tel. 788-055-364
 • Wiejski Dom Kultury w Płokach, tel. 788-061-013

Szczegółowy plan zajęć zamieszczony jest na stronie tck.trzebinia.pl

 

 • Repertuar "Ferii w kinie "Sokół"

 

 

 • Program „Sportowe ferie na Krytej Pływalni”

 

Opis koncepcji programu:

Okres ferii zimowych to czas umożliwiający aktywny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Coraz mniejsza liczba młodych ludzi chętnie uprawia sport, który zostaje wypierany przez gry komputerowe, telewizję. Program podejmuje próbę wyrobienia pozytywnych nawyków ruchowych mających znaczenie w życiu i pracy oraz zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Dostosowany jest do poziomu oraz wieku odbiorcy. W okresie ferii uczestnik programu będzie mógł podjąć próbę współzawodnictwa, sprawdzić swoje możliwości  we wszystkich stylach pływackich.  Połączenie elementów dobrej zabawy, rywalizacji, aktywności innej niż proponowana w szkole wpływa na lepszą koordynację ruchową, wydolność organizmu, wszechstronny rozwój dziecka, a w późniejszym czasie ułatwia wykonywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Pływanie jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności ruchowej, uprawianej bez względu na płeć, wiek, uzdolnienia ruchowe oraz sprawność fizyczną, która niesie ze sobą wartości zdrowotne oraz poznawcze.

Cele programu:

1. Udostępnienie możliwości korzystania z Krytej Pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.
2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Współzawodnictwo sportowe jako metoda kształtowania pozytywnych relacji.

 

Odbiorcy programu: Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Zasady wstępu na basen

 

1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.

 

Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na Krytej Pływalni.
Bezpłatne wejścia indywidualne obowiązują od poniedziałku do piątku dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z przedszkoli.
Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata według cennika.

 

2.WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

 

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni. Za korzystanie z urządzeń dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie ferii od poniedziałku do piątku dla:
- szkół podstawowych, gimnazjalnych i grup zorganizowanych od godz. 8.00 do godz. 14.00
- dzieci w wieku przedszkolnym
  w poniedziałek i wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 i od godz.15.00 do godz.20.00,
  w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracji
 • Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury

 

 

 • Lodowisko w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 19

 

W czasie ferii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 uczniowie szkół powiatu chrzanowskiego będą mogli korzystać z lodowiska na preferencyjnych warunkach tj. za złotówkę. Promocja obejmuje pierwszą godzinę korzystania z lodowiska (informacja i grafika pochodzą ze strony http://zop-chrzanow.pl/)

choinki Wigilia na Rynku w Trzebini - 19.12.2015 r.

Burmistrz Miasta Trzebini serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Wigilię na Rynku, organizowaną w sobotę 19 grudnia 2015 r. w godz. od 15.00 do 18.00.

 

W programie 15.00 - 18.00:

*    Życzenia świąteczne
*    Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” oraz „III Gminny konkurs plastyczny dla Przedszkoli na najpiękniejszą kartkę świąteczną”
*    Przekazanie  Betlejemskiego Światła Pokoju „Zauważ człowieka” przez Harcerzy Trzebińskiego Hufca ZHP
*    Degustacja potraw wigilijnych
*    Szopka Bożonarodzeniowa
*    Świąteczne kolędowanie program w wykonaniu dzieci z trzebińskich Przedszkoli oraz uczestników Trzebińskiego Centrum Kultury
*    Słodkie niespodzianki

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY NA RYNKU W GODZ. 11.00 - 18.00

ORGANIZATOR:  Gmina Trzebinia   TCK

GŁÓWNY DARCZYŃCA WIGILII:  ORLEN Południe

SPONSORZY: Starostwo,  Intermarche,  RO ZWM, Tim Kominki

PATRONAT MEDIALNY: Przełom   Chrzanowski24   Żółty Jeż

 

Współpraca przy organizacji Wigilii:

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Trzebini, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole „Chmurowe Opowieści” w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „Akademia Miki” w Trzebini, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Błękitna Laguna” w Trzebini, Zespół Folklorystyczny „Bolęcinianie”, Hufiec ZHP w Trzebini, Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Trzebini

 

   ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU 

 

Ogłaszamy KONKURS KULINARNY „O ZŁOTĄ PATELNIĘ BURMISTRZA TRZEBINI” na najlepszą potrawę wigilijną - zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz do wypełnienia i nadesłania karty zgłoszenia - informacje na stronie Trzebińskiego Centrum Kultury.

 

ORLEN POŁUDNIE „EKO NIE TYLKO OD ŚWIĘTA” JUŻ PO RAZ PIĄTY

 

ORLEN Południe aktywnie angażuje się w inicjatywy promujące dbałość o środowisko naturalne wśród lokalnej społeczności. Dlatego już po raz piąty spółka przygotowała dla mieszkańców Trzebini eko-akcję, która odbędzie się tradycyjnie na miejskim Rynku przy okazji organizowanej dla wszystkich Wigilii.Każdy z uczestników spotkania, który 19 grudnia br. przyniesie ze sobą minimum 5 kg makulatury, otrzyma jedno drzewko choinkowe. ORLEN Południe, podobnie jak w latach poprzednich, przygotował 500 ukorzenionych drzewek, które po okresie świątecznym będą mogły zostać wykorzystane jako ozdoba kilkuset przydomowych ogródków.

 

W ramach wydarzenia ORLEN Południe przygotował także Naukowe Mikołajki - edukacyjne pokazy i warsztaty dla najmłodszych. Szereg atrakcji dla małych naukowców obejmie m.in. badanie kwaśności czy wykonanie świątecznych pamiątek dzięki wykorzystaniu reakcji polimeryzacji. Na stanowiskach prowadzone będą również konkursy z wiedzy o ekologii. Oczywiście, nie zabraknie także przygotowanych specjalnie dla najmłodszych animacji: konkursów, zabaw czy malowania buziek. Do wspólnej zabawy zapraszać będą kolorowe maskotki: Miś polarny, Reniferek Sven i Bałwanek Olaf.

 

Sukces wszystkich edycji akcji „Drzewko za makulaturę, czyli eko nie tylko od święta" doskonale świadczy o rosnącym zainteresowaniu i świadomości na temat aspektów środowiskowych. Ekologiczne wydarzenie, przygotowane przez ORLEN Południe będzie miało również wymiar społeczny. Środki uzyskane ze zbiórki makulatury trafią do jednej z lokalnych instytucji pro-społecznych. Liczymy, że mieszkańcy tradycyjnie już zaangażują się w eko-akcję i nie przybędą na trzebiński rynek z pustymi rękoma.

 

 

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Trzebini

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002). Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

 

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym: w poniedziałek przyjeżdża się w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Gospodarzem tegorocznych ŚDM jest Kraków, gdzie spotkanie odbędzie się w dniach 26 - 31 lipca 2016 r.

 

Organizacją spotkania zajmuje się Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży - kościelna jednostka organizacyjna powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, której zasadniczym celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń i uczestnictwa polskich grup w światowych spotkaniach młodzieży. Adres: 01-015 Warszawa, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6.

 

ŚDM w Trzebini:

 

sp3 2015 Dzień Edukacji Narodowej w Szkole nr 3

14 października 2015 r. jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini obchodzono Święto Komisji Edukacji Narodowej, a najmłodsi - uczniowie klas pierwszych - weszli do szkolnej społeczności podczas uroczystego ślubowania i pasowania na uczniów szkoły.

 

 

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Akademię prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły Dominik Cybulski. Powitał zaproszonych gości, dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców i po części oficjalnej zaprosił na scenę pierwszoklasistów.

 

Uczniowie klas pierwszych powitali wszystkich zgromadzonych pięknym polonezem i zaprezentowali swoje talenty i umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. Chcieli swoją postawą udowodnić, że są już gotowi, aby zostać uczniami.

 

Ceremonię ślubowania i pasowania na uczniów szkoły poprowadziła pani Dyrektor Alicja Szczerba. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu uczniów ślubowali rodzice dzieci.

 

 

Następnie pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3" i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką - ramion pierwszoklasistów. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali z rąk starszych uczniów słodkie upominki.

 

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini

Powitanie wakacji w Psarach - 10.07.2015

10 lipca 2015 r. na psarskim Łąkawcu odbyła się już piąta impreza pod nazwą ,,Powitanie Wakacji". Pogoda dopisała, dopisali też najmłodsi mieszkańcy, na których czekało dużo atrakcji, zabaw i konkursów. Można było się przenieść do obozu 1 amerykańskiej dywizji powietrzno desantowej z roku 1944 i dalej w czasie do epoki powstań narodowych, które na swojej wystawie przedstawiło płockie koło historyczne wspierane przez pana Rafała Dybę z Krzeszowic. Tradycyjnie dzieci mogły pojeździć na kucykach, zjeść ofiarowane przez sponsorów kiełbaski i słodycze. Nie zawiedli trzebińscy pszczelarze, którzy częstowali obecnych miodowymi smakołykami.

 

Nowością na tegorocznym pikniku były zawody w strzelaniu z łuku, w których wystąpiło sporo trzyosobowych drużyn prowadząc zaciętą rywalizację, odbyło się pierwsze publiczne odegranie psarskiego hejnału, pokaz plam na słońcu czy loteria, w której każdy z uczestników mógł wygrać upominki przygotowane przez sponsorów. Na koniec każdy z uczestników pikniku otrzymał pamiątkowe gadżety ufundowane przez firmę Tauron. Panie z Wiejskiego Domu Kultury prowadziły ciekawe zabawy i animacje dla najmłodszych, a Trzebińskie Centrum Kultury nagłaśniało imprezę- nikt sie nie nudził!

 

Zapraszamy serdecznie na przyszłoroczne powitanie wakacji.

 

Więcej zdjęć i filmiki tutaj: http://www.nasze-psary.net/harmonogram-imprez/763-powitanie-wakacji-10-07-2015.html

 

 

 

 

 

Wakacje 2015

Zapraszamy do skorzystania z ofert jakie przygotowały dla uczniów trzebińskie instytucje:

1/.      Trzebińskie Centrum Kultury - harmonogram zajęć  oraz KINO LETNIE

 

2/. Propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży na Krytej Pływalni MZN. Sp. z o.o. w Trzebini (od 20 lipca do 31 sierpnia 2015 r.) w ramach akcji LATO w MIEŚCIE

 

3/. Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju zaprasza na zajęcia:

 

L.P

LIPIEC

SIERPIEŃ

1.

Zapoznanie wychowanków z zasadami  oraznormami bezpieczenstwa w trakcie wypoczynku wkacyjnego.

 

2.

Zajęcia sportowe pod ośrodkiem ( siatkówka plażowa , ping pong, badminton)

Zajęcia sportowe pod ośrodkiem ( siatkówka plażowa , ping pong, badminton)

3.

Pikniki na Kozim brodzie ( plażowanie, rozgrywki sportowe)

Pikniki na Kozim brodzie ( plażowanie, rozgrywki sportowe)

4.

Festiwal filmowy pt; „ Wakacje z Duchami – czyli straszne filmy ”

Festiwal filmowy pt; „ Z przygodą przez świat ”

5.

Wyjazdy na basen ( w przypadku ładnej pogody – basen Kąty Chrzanów, a w przypdku brzydkiej pogody basen w Trzebini )

Wyjazdy na basen ( w przypadku ładnej pogody – basen Kąty Chrzanów, a w przypdku brzydkiej pogody basen w Trzebini )

6.

Podbijanie runa leśnego- jagodobranie , zajęcia kulinarne ( przygotowywanie deserów )

Podbijanie runa leśnego- jagodobranie , zajęcia kulinarne ( przygotowywanie deserów )

7.

Wyjazdy do kina- korzystanie z oferty letniej kin w Chrznowie i Trzebini

Wyjazdy do kina- korzystanie z oferty letniej kin w Chrznowie i Trzebini

8.

Spacery na Piaskowanie – konkurs na największy zamek z piasku plus sesja fotograficzna

Spacery na Piaskowanie – konkurs na największy zamek z piasku plus sesja fotograficzna

9.

Wyjazdy na chechło ( plażowanie, rogrywki sportowe)

Wyjazdy na chechło ( plażowanie, rogrywki sportowe)

10.

Wyjazdy  do Puszczy Dulowskiej ( spacer, plus sesja fotograficzna)

Wyjazdy  do Puszczy Dulowskiej ( spacer, plus sesja fotograficzna)

11.

Rozgryki leśne – czyli podchody

Rozgryki leśne – czyli podchody

12.

Jednodniowa wycieczka w góry – Babia Gora

Jednodniowa wycieczka w góry +

13.

Wycieczka na zamek w Wygiełzowie, zwiedzanie skansenu w Lipowcu

Wycieczka na zamek w Ogrodzieńcu , zwiedzanie skansenu Zagrody Birów

14.

Wycieczka do Krakowa- zwiedyanie podziemi , wieży Mariackiej, Muzeum Narodowe

Wycieczka do Krakowa – Kopiec Kościuszki, Zoo

15.

Warsztaty fotograficzne – spacer po najbliższej okolicy

Warsztaty fotograficzne – spacer po najbliższej okolicy

16.

Warsztaty plastyczne- malowanie ciałem

Warsztaty plastyczne- malowanie ciałem

 W zależności od pogody program będzie realizowany wymiennie- bieżący program będzie dostępny na stronie internetowej oraz Facebook.

 

 4/. Wakacje 2015 ze Świetlicą „Plus”:

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Plus” w Trzebini w okresie wakacji lipiec-sierpień 2015 organizuje dla wychowanków oraz wszystkich chętnych z terenu objętego działaniem placówki zajęcia, które odbywać się będą codziennie w godzinach od 9°° do 14°°, a w filii przy SP nr 8 na Os. ZWM w godzinach od 7°° do 16°° (Godziny dostosowane do potrzeb rodziców). Udział w zajęciach jest dobrowolny a uczestnictwo bezpłatne. Placówka zapewnia swoim podopiecznym podwieczorek.

 

W tym czasie proponujemy wszystkim zainteresowanym udział w zajęciach zgodnych z własnymi potrzebami i zainteresowaniami, czynny odpoczynek i dobrą rozrywkę dostosowaną do wieku dziecka. W poszczególnych filiach placówki realizowany będzie program „Wakacyjna przygoda ze Świetlicą „Plus”.

 

Przez cały okres wakacji obok zajęć programowych proponujemy dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:

- piesze wycieczki po okolicy,

- gry i zabawy na świeżym powietrzu,

- gry i zabawy stolikowe,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia plastyczne,

- wyjazdy na basen

 

Szczegółowe informacje o programie zainteresowany znajdzie w poszczególnych filiach u wychowawców placówki. Telefon do siedziby placówki 32 6110619

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

knk1 Finał konkursu "Jan Paweł II na Polskiej Ziemi"

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej. Wzięli w nim udział uczniowie trzebińskich gimnazjów: czterdziestu dwóch uczniów, z czego do finału zakwalifikowało się piętnastu. 


Uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Gimnazjalnego – „Jan Paweł II na Polskiej Ziemi” miało miejsce 18 maja 2015 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Imprezę uświetnił krótki koncert z okazji 95 rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum nr 1 w Trzebini i Trzebińskie Centrum Kultury - Dwór Zieleniewskich, a honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Fundatorami nagród byli Urząd Miasta oraz Gimnazjum nr 1 w Trzebini.

 

Ferie w Trzebini 2015

 • Ferie zimowe z TCK

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia organizowane przez domy kultury działające na terenie miasta i gminy Trzebinia:

 • Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie,  tel. 32 6137-747
 • Wiejski Dom Kultury w  Czyżówce, tel. 32 7116-489
 • Wiejski Dom Kultury w Dulowej, tel. 32 6120-122
 • Dom Gromadzki w Wodnej, tel. 788-061-019
 • Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, tel. 32 6138-019
 • Wiejski Dom Kultury w Lgocie, tel. 32-6-137-076
 • Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, tel. 32 6122 - 597
 • Wiejski Dom Kultury w Myślachowicach, tel.796-525-200
 • Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, tel. 32 6137-763
 • Wiejski Dom Kultury w Psarach, tel. 32 6138-263
 • Dom Kultury Willa NOT w Sierszy, tel. 788-055-364
 • Wiejski Dom Kultury w Płokach, tel. 788-061-013

 

Zobacz harmonogram zajęć planowanych w poszczególnych placówkach

 

 • Ferie z kinem "Sokół"

Zobacz repertuar kina w okresie ferii

 

 • Ferie w "Wiosce pod skałą"

 Zobacz propozycję zajęć organizowanych w zajeździe rowerowym "Nawsie" w Bolęcinie

 

 • Ferie z Międzyosiedlowym Klubem Sportowym ZWM - Wodna w Trzebini

Zarząd Międzyosiedlowego Klubu Sportowego ZWM-Wodna w Trzebini organizuje w terminie od 16.02.2015 do 27.02.2015 r., od poniedziałku do piątku, Ferie Zimowe dla dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat.

Program dnia:

godz. 9.00 do 14.00
- basen 1 godz.
- zajęcia sportowe - piłka nożna 2,5 godz.
- aerobik 1 godz
przewidujemy możliwość (wg potrzeb) ciepłego posiłku
 
Zapisy i informacje tel. 882 796 635
Jacek Kasperkiewicz V-ce Prezes Zarzadu MKS ZWM - Wodna Trzebinia

 

 • Program „Sportowe ferie na Krytej Pływalni”

Opis koncepcji programu:

Okres ferii zimowych to czas umożliwiający aktywny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Coraz mniejsza liczba młodych ludzi chętnie uprawia sport, który zostaje wypierany przez gry komputerowe, telewizję. Program podejmuje próbę wyrobienia pozytywnych nawyków ruchowych mających znaczenie w życiu i pracy oraz zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Dostosowany jest do poziomu oraz wieku odbiorcy. W okresie ferii uczestnik programu będzie mógł podjąć próbę współzawodnictwa, sprawdzić swoje możliwości  we wszystkich stylach pływackich.  Połączenie elementów dobrej zabawy, rywalizacji, aktywności innej niż proponowana w szkole wpływa na lepszą koordynację ruchową, wydolność organizmu, wszechstronny rozwój dziecka, a w późniejszym czasie ułatwia wykonywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Pływanie jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności ruchowej, uprawianej bez względu na płeć, wiek, uzdolnienia ruchowe oraz sprawność fizyczną, która niesie ze sobą wartości zdrowotne oraz poznawcze.

 

Cele programu:

1. Udostępnienie możliwości korzystania z Krytej Pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.

2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Współzawodnictwo sportowe jako metoda kształtowania pozytywnych relacji.

 

Odbiorcy programu:

Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Zasady wstępu na basen:

 

1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.

 

Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na Krytej Pływalni.

Bezpłatne wejścia indywidualne obowiązują od poniedziałku do piątku dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z przedszkoli.

Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata według cennika.

 

2. WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

 

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.

Za korzystanie z urządzeń dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie ferii od poniedziałku do piątku dla:

 • szkół podstawowych, gimnazjalnych i grup zorganizowanych  od godz. 8.00 do godz. 14.00
 • dzieci w wieku przedszkolnym  w poniedziałek i wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 ii od godz.16.00 do godz.20.00, w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości

Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracji

Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury

Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 2014

Przy pięknej słonecznej pogodzie mieszkańcy naszej gminy spotkali się 11 listopada 2014 roku na trzebińskim Rynku, by uczcić 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przypadające w tym dniu Narodowe Święto Niepodległości.

 

Dożynki Gminne w Dulowej 17.08.2014

17 sierpnia 2014 roku w Dulowej odbyły się Dożynki Gminne, zorganizowane przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, Sołtysa i Radę Sołecką Dulowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej. Partnerem imprezy był Urząd Miasta w Trzebini.

 

O godz. 14.00 w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Karniowicach odbyła się Uroczysta Msza Świeta w intencji rolników - o 15.00 na plac przy Remizie OSP w Dulowej wyruszył Korowód dożynkowy. W dalszej części imprezy odbyły się: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, przedstawienie dożynkowe w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Dulowiacy”, konkursy dożynkowe, prezentacje artystyczne Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Folklorystycznych Gminy Trzebinia oraz Biesiada „Krakowiacy kontra Górale”. Całości towarzyszyły stoiska gastronomiczne, handlowe i promocyjne.

Fot.: M. Mazurek

 

 

AKCJA LATO 2014

W okresie wakacyjnym TCK w Trzebini przygotowuje różnorodne propozycje dla dzieci i młodzieży. Będą to zajęcia ruchowe, mecze i turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, teatralne, dziennikarskie. Zaplanowano wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne oraz wyjazdy do kina, biblioteki, na basen.


Zajęcia będą odbywały się w placówkach TCK oraz w terenie - harmonogram do pobrania TUTAJ.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w czasie trwania "Akcji Lato'2014".

 

KINO "SOKÓŁ"
seanse Kina Letniego odbędą się w terminie od 1.08 do 14.08. - będą proponowane tytuły 3D i 2D w atrakcyjnych cenach.
Potwierdzone tytuły będą pojawiały się na bieżąco na http://kino.tck.trzebinia.pl/ oraz www.facebook.com/kinotrzebinia

 

WAKACJE Z TCK
Cykl imprez na trzebińskim Rynku zaplanowano 5 lipca, 19 lipca oraz 9 sierpnia 2014 r.
Szczegóły odnośnie programu tych imprez oraz wszelkich wydarzeń organizowanych przez TCK będą pojawiały się na bieżąco na www.tck.trzebinia.pl oraz www.facebook.com/TCKwTrzebini

 

ZASADY WEJŚCIA NA BASEN: 

Czas i miejsce realizacji programu:

Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie wakacji  od poniedziałku do piątku dla:

- szkół podstawowych, gimnazjalnych i grup zorganizowanych  od godz. 8.00 do godz. 14.00

- dzieci w wieku przedszkolnym  w poniedziałek od 8:00 do 14:00 i od godz. 16:00-20:00, wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 i od godz.15.00 do godz.20.00, w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00

 1.      WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.

Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.

Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na basenie.

Bezpłatne wejście indywidualne dla dzieci ze szkół podstawowych ,gimnazjów i dzieci z przedszkoli obowiązuje w okresie wakacji  od poniedziałku do piątku.

Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 130 minut, za dodatkowy czas opłata wg cennika.

 2.      WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOANYCH:

Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.

Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła). Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.

Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.

Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni. Za korzystanie z usług dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

 

XX Jubileuszowe Dni Trzebini 27 - 29 czerwca 2014

Burmistrz Miasta Trzebini
Stanisław Szczurek
zaprasza na

JUBILEUSZOWE XX DNI TRZEBINI

27-29 czerwca 2014 roku

 

 

PROGRAM:

27 czerwca (piątek)
Zespół Pałacowo – Parkowy w Młoszowej
godz. 19.30 Plenerowe wystawienie opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu

 

28 czerwca (sobota)
Rynek w Trzebini
godz. 9.30 – 12.30 Blok imprez dla dzieci
¤ RAFINERIA TRZEBINIA - „W moich marzeniach Eko-Trzebinia” konkurs plastyczny
¤ Quiz wiedzowy, „Jeden z dziesięciu”, głośne czytanie, rysowanie kredą i na sztalugach
¤ Gry i zabawy ruchowo-tanecznePlac przy ul. Ochronkowej w Trzebini
godz. 16.00 - Występy zespołów artystycznych Trzebińskiego Centrum Kultury
- Koncert zespołu „TAJNA LISTA”
godz. 20.00 – 20.30 Podsumowanie konkursu AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W DNIACH TRZEBINI
godz. 21.00 Ewa Farna z zespołem - koncert
godz. 22.15 Pokaz sztucznych ogni
godz. 22.30 - 24.00 Dyskoteka

 

29 czerwca (niedziela)
Miejski Stadion Sportowy w Trzebini
godz. 9.30 Wielki Piknik Piłkarski
godz. 9.30 - 13.00 Mecze finałowe grup młodzieżowych
godz. 13.00 Pokaz futbolu amerykańskiego
godz. 15.00 Mecz oldbojówKościół Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebini
godz. 11.00 Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców z udziałem Chóru „Echo”

 

Imprezy towarzyszące:

16 czerwca (poniedziałek) Szkoła Podstawowa w Dulowej

godz. 13.00 - Otwarcie Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „Flora i Fauna” Dulowa 2014

 

18 czerwca (środa) Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

godz. 9.00 – Konkurs wiedzy o Trzebini 23 - 27 czerwca - Kompleksy sportowe „Moje Boisko-Orlik 2012”

przy SP nr 4 i 6 oraz przy Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Młoszowej

¤ Rozgrywki piłki nożnej grup młodzieżowych (żaki, orliki, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy starsi)

 

23 czerwca (poniedziałek) Dom Kultury „Willa NOT”

godz. 16.30 - Spotkanie z cyklu „Śladami niezwykłych ludzi”

¤ Prezentacja powstańczych sylwetek Andrzeja i Jana Romockich

 

23 czerwca (poniedziałek) Dulowa

„Dulowa. Zaginiona Wioska”

Questy: „Zaginiony świat”, „Konfucjusz w Puszczy Dulowskiej”

¤ Informacje - www.dulowa.pl/miejscowosc-tematyczna.pl

 

27 czerwca (piątek) Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

godz. 9.30 - Przedstawienie teatralne „Lampa Alladyna”

¤ Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka”

 

27 czerwca (piątek) Trzebinia, ul. Wyspiańskiego

godz. 14.00 – Otwarcie Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle Autostrady A4

 

27 czerwca (piątek) Dwór Zieleniewskich w Trzebini

godz. 16.00 – Trzebińskie dyktando GŻEGŻÓŁKI 2014 o „Złote pióro” Dyrektora TCK

 

27 czerwca (piątek) Zespół Pałacowo – Parkowy w Młoszowej

godz. 18.00 – Wystawa fotograficzna „Trzebinia w fotografii solarnej”

 

28 czerwca (sobota) Akwen „Balaton”

godz. 8.00 – Rodzinne zawody wędkarskie28 czerwca (sobota) „Moje Boisko - Orlik 2012” przy SP nr 6

godz. 9.00 - 15.00 VI Turniej Piłki Nożnej Manhattan Cup28 czerwca (sobota) Zalew Chechło w Trzebini

godz. 11.00 - Regaty żeglarskie, Regaty kajaków turystycznych oraz Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Trzebini

 

28 czerwca (sobota) Miejski Stadion Sportowy w Trzebini

godz. 16.30 - Mecz piłki nożnej kobiet

Reprezentacja Powiatu Chrzanowskiego vs Iskra Brzezinka

 

28 czerwca (sobota) Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej

godz. 17.00 - Teatr Patermana „Oczekiwanie na ...nieuniknione”

Spektakl muzyczny do poezji J.B. Antoniusa - PREMIERA

 

W trakcie trwania Dni Trzebini Fundacja „Energetyk” przeprowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trzebinia

 

UWAGA - KONKURS Z NAGRODAMI
Świętuj z nami, włącz się do zabawy

- regulamin -

 

 

 Partnerzy XX Jubileuszowych Dni Trzebini

              

- Tauron Dystrybucja - www.tauron-dystrybucja.pl
- Urząd Miasta w Trzebini - www.trzebinia.pl

 

Sponsorzy XX Jubileuszowych Dni Trzebini

       

- Górka Cement sp. z o.o. - www.gorka.com.pl
- Orlen Oil sp. z o.o. - www.orlenoil.pl
- Rafineria Trzebinia S.A. - www.rafineria-trzebinia.pl

         

         

      

- Energomedia sp. z o.o. - www.energomedia.pl
- Eurovia Vinci - www.eurovia.pl
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie - www.bschrzanow.pl
- EPS System - www.epssystem.pl
- Magma - www.magma.trzebinia.com
- Grupa "Aries" - www.aries.com.pl
- Przedsiębiorstwo Techniczne "Hardkop" - www.hardkop.pl
- P.H.U "Olmar" - www.olmar.com.pl
- SKOK Jaworzno - www.skokjaw.pl
- Tor-Bud sp. z o.o. - www.tor-bud.pl
- Grupa "Dragon" - www.grupa-dragon.com.pl

 

 

IV Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

Imprezę zorganizowano pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Trzebini - Stanisława Szczurka w dniu 7.06.2014 r. na terenie Gimnazjum nr 1 w Trzebini. Łącznie w konkurencjach rodzinnych i trójboju lekkoatletycznym wzięło udział około 80 uczestników.

 

sp4piknik1 VI Piknik Integracyjny „Moje pasje - moje talenty"

Pod hasłem „Moje pasje - moje talenty" świętowaliśmy w sobotę 7.06.2014 r. VI Piknik Integracyjny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini  i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych " Muminki".

W programie pikniku znalazło się wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych: można było podziwiać wystawy okolicznościowe ( prace plastyczne uczniów, plakaty sportowe, prace techniczne i ręczne). Wielką popularnością cieszyła się prezentacja uczniowskich pupili- królika, świnki morskiej, szczura i innych zwierząt. Wszyscy chętnie oglądali wystawę kolekcji uczniowskich, na które można było oddać swój głos. Zabawę na pikniku uświetniła lekcja historii prowadzona przez członków Bractwa Rycerskiego i prezentacja członków Koła Łowieckiego " Bażant", która zainteresowała nie tylko dzieci. Dopełnieniem całości były smakołyki przygotowane przez rodziców, pieczone kiełbaski i loteria fantowa.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pikniku. Byli to:

- pani Radna Katarzyna Majewska

- pani Radna Krystyna Harańczyk

- Pani Agnieszka Starczynowska

- sklep BIUROMAX

- piekarnia PAWLAK

- sklep spożywczy LEWIATAN W KRYSTYNOWIE

- KOŁO ŁOWIECKIE BAŻANT

- rodzice, nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi szkoły

 

 

 

 

 

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini

Małopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów Trzebinia 2014

Burmistrz Miasta Trzebini Stanisław Szczurek
zaprasza na

 

MAŁOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
TRZEBINIA 2014

 

21.06.2014 r.
DOM KULTURY “SOKÓŁ” w TRZEBINI
Godz. 10.00

 

Program:
10.00 Oficjalne otwarcie
10.15 Prezentacje konkursowe
14.00 Koncert zespołu B.A.R. z Paniówek
15.00 Ogłoszenie wyników
15.30 Oficjalne zakończenie

 

 

HATMONOGRAM PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH

 

Godzina występu

Uczestnik

Prezentowana kategoria

Tytuły utworów

Czas trwania

Liczba
osób

10.15

Zespół WRZOS z Żarek

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń”

Konkurs wokalny

Biesiada

Bałkanica

Minęło już tyle lat

10 min

18

10.25

Zespół śpiewaczy „WRZOS” z Niepołomic, Gm. Wieliczka

Konkurs wokalny

Niepołomicka Rapsodia

Upływ czasu

10 min

20

10.35

Zespół SAMI SWOI z Żarek

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń”

Konkurs wokalny

W sercach miłość nam gra

Kocha się raz

Moje koło

10 min

7

10.45

„POKOLENIA”

Koło Emerytów nr 11 w Myślachowicach

Taniec

Mix utworów tanecznych:

Cha-cha, jive, quick step

5 min

9

10.50

TEATR PO LATACH

M-GOK w Świątnikach Górnych

Konkurs wokalny

Walc Barbary z filmu „Noce i dnie”

Póki my żyjemy

7 min

21

11.00

Koło Gospodyń Wiejskich „KARNIOWIANIE”

Konkurs wokalny

Huśtaj mnie huśtaj kochanie

A jak ja byłam młoda

Daj Panie

10 min

23

11.10

Zespół „SERENADA”

Polski Związek ERiI koło nr 4 - Baranówka

pow. Kraków

Konkurs wokalny

Szła dziewczyna koło młyna

Kareta

A jak jo se zaśpiewom

10 min

12

11.20

Zespół „KLIKA”         OKK Wróblowice, Kraków

Scenka obyczajowa

Manewry nie tylko miłosne

15 min

7

11.35

Zespół wokalno – poetycki „JĘDRUSIE”

Polski Związek ERiI koło nr 20 - Kraków

Konkurs wokalny

O Nowej to Hucie piosenka

Nowa huta

10 min

13

11.45

Zespól „POGODNA JESIEŃ”

Polski Związek ERiI koło nr 5 w Chrzanowie

Konkurs wokalny

Nutki lecą w świat

Wspomnienie

10 min

14

11.55

Zespół śpiewaczo – kabaretowy „TĘCZA”

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Konkurs wokalny

Cygańskie serce

Czarny cygan

Życie jak beczka wina

10 min

11

12.05

Zespół „WŁOSIANECZKI”

OKSAiR Gminy Oświęcim, Włosienica

Scenka obyczajowa

„Włosienica Broadway Projekt”

15 min

15

12.20

Koło Gospodyń Wiejskich „RAJSKOWIANKI”, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - Rajsko pow. Oświecim

Konkurs wokalny

Zaszło już słoneczko

Ławeczka

7 min

18

12.30

Zenobia Wełna

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Konkurs wokalny

Ta piosenka

Walc ze snu

10 min

1

12.40

Maria Foksińska

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Konkurs wokalny

Był raz bal

Gwiazda miłości

10 min

1

12.50

Zespół wokalno – instrumentalny „ZORZA”

Stowarzyszenie „Nie bądź sam” w Żarkach

Konkurs wokalny

Jedna jest miłość

Dowcip

Kwiaty polskie

10 min

 

13.00

Teatr Ludowy TRADYCJA

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia

Scenka obyczajowa

„Z folklorem, z humorem” - fragmenty

14 min

18

13.15

Adam Urbanik

OKK Wróblowice, Kraków

Konkurs wokalny

Walc „Noce i Dnie”

Carioca

7 min

2

13.25

Józefa Brzezoń

Mirów

Konkurs wokalny

Świeć miesiączku na niebie

Zaszło słonko zaszło

10 min

1

13.35

Zespół wokalno-instrumentalny „RETRO”

Klub Osiedlowy Rybitwy Kraków

Konkurs wokalny

„W zielonym gaju”

„Cyt, cyt”

„Husia siusia”

8 min

14

13.45

Koło Gospodyń Wiejskich „Młoszowianki”

Konkurs wokalny

 

10 min

10

 

 

POWIATOWY 1 II Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim dla przedszkoli i klas młodszych szkół podstawowych

Dnia 25 kwietnia 2014 w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki w J. Angielskim dla przedszkoli i szkół podstawowych klas młodszych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Trzebini. W konkursie wzięło udział łącznie 40 uczestników z całego Powiatu. Wydarzenie zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini przy współpracy z wydawnictwem Macmillan, Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini oraz Szkołą Językową Study Centre.

 


Zadanie konkursowe polegało na zaśpiewaniu dowolnej piosenki z repertuaru dziecięcego w języku angielskim. Jury w składzie: przedstawiciel Wydawnictwa Macmillan, nauczyciel muzyki z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury oraz lektor języka angielskiego ze Szkoły Językowej Study Centre przy ocenie wzięło pod uwagę nie tylko poprawność językową ale także ciekawą interpretację oraz dobór repertuaru do wieku dziecka. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze i bez zakłóceń a uczestnicy zaprezentowali się znakomicie.

 

Jury wyłoniło pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz przyznało wyróżnienia, w pierwszej turze dla przedszkolaków a później podczas drugiej tury dla szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy dodatkowo otrzymali dyplomy za udział w Konkursie oraz upominki od wydawnictwa Macmillan dzięki temu każde dziecko czuło się wyróżnione i nie wróciło do domu z pustą ręką. Nauczyciele także zostali docenieni i otrzymali pisemne podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do Konkursu.

 


Jeszcze raz pragniemy pogratulować wszystkim uczestnikom i zaprosić do wzięcia udziału w naszym konkursie w przyszłym roku.

 

 

Informacja przesłana przez SP Nr 4 w Trzebini

maj 2016
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00