Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
 • wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa
Aktualności

banner prezydent Wybory Prezydenta 2015

 

 

 

 

Strona Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/2015/

 

Zobacz pliki wideo:

Wybory do Izb Rolniczych 2015

Informacja z 13.05.2015 r.:

 ------------------------------------------------

 

Informacja z 28.04.2015 r.: obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 92 w Trzebini oraz uchwała w sprawie wyborów do izb rolniczych

 

------------------------------------------------

W dniu 25 listopada 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych, wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.

 

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte są w § 12 UCHWAŁY NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

 

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

 

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

 

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,
2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały.

 

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 do uchwały,
2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

 

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata.


Więcej informacji: http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Informacje-dla-kandydat%C3%B3w-na-cz%C5%82onk%C3%B3w-rad-powiatowych-MIR-,8763.html

Kontakt do Radnych Rady Miasta Trzebini

Biuro Rady Miasta Trzebini
Rynek 18 (II pietro),  tel. 32 61-21-257
Kierownik - Halina Chrapka

 • Korespondencję do Biura Rady Miasta należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Relacje z sesji Rady Miasta Trzebini

 

Imię i nazwisko

telefon

e-mail

Adamczak Tadeusz

784-088-932

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adamczyk Bożena  

517-876-327, 32-627-81-20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adamczyk Stefan  

608-557-737

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Antoń  Alicja  

604-554-929, 32-613-78-19

 

Brzózka Mariusz

505-079-823

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dębiec  Barbara  

513-597-512

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Hajduk Wojciech  

662-993-506

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

http://wojciech-hajduk.pl/

https://www.facebook.co/wojciech.hajduk.radny/

Harwes Marek

692-238-364

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Hrabia Grażyna

692-886-443

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jasic Paweł

608-454-894

 

Kobierecki Tomasz

600-282-465

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kozub Maciej

666-018-997

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lizończyk Tomasz  

693-910-971

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ludwikowski Kazimierz

695-237-321, 32-613-77-72

 

Majewska Katarzyna

502-783-226

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Paszcza Barbara

728-452-860

Dyżur 17:00 – 18:30 w każdy poniedziałek w WDK w Karniowicach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Piszczek Tomasz

695-481-133

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. http://www.tomaszpiszczek.blogspot.com/

Siemek Ewa

514-369-857, 32-711-93-57

 

Ścigaj Zdzisław

695-926-415

 

Woch Jacek

608-359-063

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszołek Waldemar

604-271-762

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wybory Sołeckie 2015

Protokoły i obwieszczenia sołeckich komisji wyborczych z ustalonymi wynikami wyborów sołtysów i rad sołeckich:

 

 

----------------------------------

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Trzebinia odbęda się 15 marca 2015 r.

 

Zgłoszenia kandydatury do udziału w pracach sołeckich komisji wyborczych mogą składać osoby stale zamieszkujące teren danego sołectwa. Zgodnie z ustalonymi w Zarządzeniu nr 0050.8.2015 Burmistrza Miasta Trzebini terminami czynności wyborczych, pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 6 lutego 2015 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Trzebini.

Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.02.2015r. w sprawie: powołania sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Trzebinia.

 

Obwieszczenia z dnia 23.02.2015 r. sołeckich komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach:

 

Rada Miasta Trzebini

1. Przewodniczący Rady Miasta: Grażyna Hrabia

2. Wice-przewodniczący: Jacek Woch

3. Wice-przewodniczący: Waldemar Wszołek

 

 

SKŁAD RADY MIASTA TRZEBINI VII Kadencji 2014-2018:

 

RADNI:

Adamczak Tadeusz

Adamczyk Bożena

Adamczyk Stefan

Antoń Alicja

Brzózka Mariusz

Dębiec Barbara

Hajduk Wojciech

Harwes Marek

Hrabia Grażyna

Jasic Paweł

Kobierecki Tomasz

Kozub Maciej

Lizończyk Tomasz

Ludwikowski Kazimierz

Majewska Katarzyna

Paszcza Barbara

Piszczek Tomasz

Siemek Ewa

Ścigaj Zdzisław

Woch Jacek

Wszołek Waldemar

 

Biuro Rady Miasta Trzebini
Rynek 18 (II pietro), tel. 32 61-21-257
Kierownik - Halina Chrapka

Korespondencję do Biura Rady Miasta należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

KOMISJE RADY MIASTA:

 

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Ścigaj – przewodniczący

Alicja Antoń

Barbara Dębiec

Paweł Jasic

Tomasz Lizończyk

Kazimierz Ludwikowski

Tomasz Piszczek

Ewa Siemek

 

Komisja Budżetu i Finansów

Maciej Kozub – przewodniczący

Tadeusz Adamczak

Alicja Antoń

Marek Harwes

Tomasz Lizończyk

Katarzyna Majewska

Ewa Siemek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

Stefan Adamczyk - przewodniczący

Maciej Kozub

Kazimierz Ludwikowski

Barbara Paszcza

Tomasz Piszczek

Zdzisław Ścigaj

 

Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Społecznych

Tomasz Kobierecki – przewodniczący

Tadeusz Adamczak

Bożena Adamczyk

Mariusz Brzózka

Barbara Dębiec

Wojciech Hajduk

Marek Harwes

Paweł Jasic

Maciej Kozub

Kazimierz Ludwikowski

 

Komisja Edukacji i Kultury

Katarzyna Majewska – przewodniczący

Stefan Adamczyk

Bożena Adamczyk

Mariusz Brzózka

Barbara Dębiec

Wojciech Hajduk

Tomasz Kobierecki

Barbara Paszcza

 

Komisja Prawa i Ochrony Środowiska

Tadeusz Adamczak - przewodniczący

Bożena Adamczyk

Marek Harwes

Kazimierz Ludwikowski

 

 

 

Wybory samorządowe 16.11.2014

WYNIKI WYBORÓW:

 

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z 30.11.2014 r. z ponownego głosowania w wyborach burmistrza 

 

Zestawienia wyników głosowania do Rady Miejskiej w poszczególnych okręgach wyborczych:

 

 

 

Rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.


W wyborach tych wyłonione zostaną składy rad gmin siódmej kadencji oraz rad powiatów i sejmików województw piątej kadencji. Czwarty raz w sposób bezpośredni wybierać się będzie też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy czynności wyborczych określi kalendarz wyborczy.

 

Informacja o uprawnieniach i terminach dla wyborców niepełnosprawnych:

 

Informacje na temat dopisania do rejestru wyborców, głosowania przez pełnomocnika można uzyskać w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pod numerem telefonu – 32 612 13 23 lub 32 711 10 04

Informacje na temat, głosowania przy użyciu nakładek Braille'a, głosowania korespondencyjnego oraz ogólne informacje na temat wyborów można uzyskać pod numerem telefonu: - 32 711 10 12

 

Informacje związane z wyborami:

Miejska Komisja Wyborcza w Trzebini

Rady Osiedli w gminie Trzebinia

 Rada Osiedla „Centrum”

 Rada Osiedla „Energetyków”

Przewodnicząca: Anna Sadło-Ostafin

 

Członkowie Rady Osiedla:

 • Jerzy Głogowski
 • Anna Stojowska-Jarmo
 • Karolina Bartosik
 • Marcin Sandecki
 • Leszek Konieczny
 • Tomasz Papiernik
 • Stanisław Kosałka
 • Urszula Musik
 • Filip Lach
 • Marzena Jewuła
 • Tadeusz Adamczak
 • Ewa Podczaszy
 • Grzegorz Żuradzki
 • Mirosław Smółka

Rada Osiedla odbywa swoje posiedzenia w budynku Biura Rady Miasta ul. Piłsudskiego 14 a w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17:00.
Dyżury pełnione są w siedzibie Rady Osiedla na ul. Narutowicza w każdy wtorek.

Wybory w dniu 30.06.2016 r.

Przewodniczący: Antoni Głowacz

Członkowie Rady Osiedla:

 • Ireneusz Staroń
 • Jerzy Gołąb
 • Bartłomiej Chechelski
 • Adam Kłeczek
 • Magdalena Staroń
 • Kazimierz Paluch
 • Renata Kłeczek
 • Stanisław Kaim
 • Jacek Sęk
 • Dominik Sęk
 • Katarzyna Harwes
 • Stanisława Figura
 • Bogdan Winiarski
 • Krzysztof Heinrich

Rada Osiedla Energetyków odbywa swoje posiedzenia w Bloku nr 22 na Osiedlu Gaj w siedzibie Rady.

Rada Osiedla „Gaj”

Rada Osiedla „Gaj Zacisze"

Przewodniczący: Józef Dziedzic

Członkowie Rady Osiedla:

 • Irmina Prusakiewicz
 • Edward Magierski
 • Mieczysław Ryś
 • Bożena Iciek
 • Waldemar Wróbel
 • Zofia Kamińska
 • Agnieszka Harańczyk
 • Iwona Rejdych - Ryś
 • Artur Odrzywołek
 • Dawid Szwagrzyk
 • Tomasz Lizończyk
 • Beata Jarosz
 • Józef Kardas
 • Krystyna Wróbel

Wybory odbyły się w dniu 2 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Osiedla: Zdzisław Kamoda 

 

Członkowie Rady Osiedla:

 • Roman Bartosik
 • Mariusz Smółka
 • Artur Cichoń
 • Dariusz Piwowarczyk
 • Anna Borowiec
 • Magdalena Dudek
 • Robert Latkowski
 • Wiesław Dzedzyk
 • Wiesław Drąg
 • Janusz Smoleń
 • Lidia Kamoda
 • Stanisława Gorczyńska
 • Maciej Gędzior
 • Grzegorz Sochacki

Rada Osiedla „Górka”

Rada Osiedla „Krakowska”

Wybory Rady Osiedla Górka odbyły się w dniu 15.12.2016 r.

Przewodnicząca: Katarzyna Ubik.

Członkowie Rady Osiedla:

 • Mariusz Ortyl
 • Bogusław Stasiuk
 • Mirosława Olearczyk
 • Mieczysław Nowak
 • Krzysztof Łukasik
 • Agnieszka Jamrozik
 • Andrzej Pikusa
 • Anna Kaleta
 • Aleksandra Olejnik
 • Józef Kosoń
 • Marta Dutkowska
 • Mateusz Kaleta
 • Robert Lurka
 • Anna Lurka

 

Zebrania Rady Osiedla Górka odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 4.

Wybory w dniu 9.06.2016 r.

Przewodniczący Rady: Hieronim Włodarczyk

Członkowie Rady Osiedla:

 • Andrzej Kowalski
 • Piotr Kowalik
 • Wojciech Olszak
 • Czesław Wąsik
 • Grzegorz Majewski
 • Tadeusz Pudło
 • Elżbieta Sadło
 • Czesław Lasoń
 • Kazimierz Sidełko
 • Michał Korcz
 • Waldemar Targoński
 • Józef Synowiec
 • Grzegorz Rogalski
 • Cecylia Frączek

Zebrania Rady Osiedla odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 17.00 w sali przy ul. Wiśniowej 3. Dyżur Przewodniczącego – trzeci wtorek każdego miesiąca od godz. 17.00 do 18.00.

Rada Osiedla „Krze”

Rada Osiedla „Piaski”

Wybory odbyły się w dniu 5.02.2014 r.

Przewodniczący Rady Osiedla Krze: Lucjana Krausa

 

Skład Rady Osiedla:

 • Bogusław Mencel
 • Jerzy Harańczyk
 • Ewa Grzesiak
 • Aleksander Pietrzyk
 • Jan Pędziwilk
 • Edward Chlebda
 • Aleksandra Pietrzyk
 • Ryszard Mucha
 • Maria Jaśków
 • Krystyna Jędrysik
 • Grzegorz Wolan
 • Wiesław Tylnicki
 • Jacek Flakowski
 • Paweł Pstrucha

 

Zebrania Rady Osiedla "Krze" odbywają się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 10.00. Dyżur Przewodniczącego w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00.

 

Wybory odbyły się w dniu 17.11.2015 r.

Przewodnicząc Rady Osiedla: Wojciech Hajduk

 

Rada Osiedla:

 • Krzysztof Matusik
 • Bartłomiej Hajduk
 • Anna Cupiał
 • Marzena Gibas
 • Marian Hoffman
 • Irena Pankau
 • Monika Feliksik
 • Agnieszka Pękala
 • Magdalena Pabis
 • Teresa Dyląg
 • Andrzej Bąk
 • Ewa Pabis
 • Sylwia Markiewicz
 • Małgorzata Siejka

 

Spotkania Rady Osiedla Piaski odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca (z wyjątkiem sierpnia) o godz. 19.00 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego. Dyżur Przewodniczącego i Radnego w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. od 18.00 do 19.00.

Rada Osiedla "Salwator"

Rada Osiedla „Siersza”

Przewodniczący Paweł Jasic

Członkowie Rady osiedla:

 • Janusz Biały
 • Agnieszka Reszka
 • Antoni Fryda
 • Milena Bugajska
 • Anna Lutkiewicz
 • Teresa Kulińska
 • Teresa Koźbiał
 • Agnieszka Krawczyk
 • Małgorzata Kasprzyk
 • Tadeusz Reszka
 • Alicja Kępa
 • Władysława Bogacka
 • Leszek Rejdych
 • Agata Sołtysik

 

Zebrania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 17:00. Siedziba Rady Osiedla Salwator: ul. Kopernika 20, 32-540 Trzebinia

 

Wybory w dniu dniu  13.02.2017 r.

Przewodniczący: Marian Kokoszka

Członkowie Rady osiedla:

 • Beata Pachel
 • Jacek Kurek
 • Tomek Szyguła
 • Robert Siwek
 • Artur Duda
 • Janusz Siemek
 • Monika Jaskólska
 • Marek Jaskólski
 • Jolanta Lempart
 • Janusz Kurek
 • Edward Likus
 • Mirosław Ociepka
 • Barbara Dębiec
 • Mirosław Sikora

 

Rada Osiedla Siersza korzysta z poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rada Osiedla "Trzebionka"

Rada Osiedla „Wodna”

Przewodniczący Rady Osiedla: Wit Jach

 

Członkowie Rady Osiedla:

 • Aleksandra Walak
 • Tadeusz Szybalski
 • Danuta Głowacz
 • Artur Chrzan
 • Czesława Maruszczak
 • Grażyna Hrabia
 • Krzysztof Warzecha
 • Halina Krejza
 • Władysława Pachoł
 • Roman Kaczmarczyk
 • Zofia Fornal
 • Jak Szkolak
 • Józef Sikora
 • Mirosław Kos

Przewodnicząca: Marta Skowronek

 

Członkowie Rady Osiedla:

 • Wiesława Boba
 • Leszek Kuczera
 • Angelika Głogowska
 • Katarzyna Strycharska
 • Piotr Skowronek
 • Bogdan Makarowski
 • Krzysztof Ciupek
 • Elżbieta Czech
 • Andrzej Piotrowski
 • Stanisława Jagiełło
 • Dorota Niemczyk
 • Zając Grażyna
 • Teresa Pierzynka

Zebrania Rady Osiedla Wodna odbywają się w Domu Gromadzkim ul. 1-go Maja 97 w ustalonym wcześniej terminie. Rada spotyka się w każdy 1-szy wtorek miesiąca o godzinie 17.00.

 

Rada Osiedla „ZWM”

 

Przewodnicząca – Teresa Jarczyk


Członkowie Rady Osiedla:

 • Kaziemierz Walak
 • Zdzisław Zając
 • Teresa Celarek
 • Agata Rejdych
 • Zenona Majdańska
 • Teresa Replińska
 • Stanisław Żardzin
 • Andrzej Muciek
 • Tadeusz Martyka
 • Teresa Marczewska
 • Joanna Papiernik
 • Włodzimierz Korczyński
 • Mariusz Brzózka
 • Tomasz Kobierecki

 

Posiedzenia Rady odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16:00 w siedzibie Rady (budynek administracji PSM). Przewodniczący RO pełni dyżur na godzinę przed każdym posiedzeniem Rady.

Informacje na temat Osiedla ZWM znajdują się na stronie www.zwm.gminatrzebinia.pl

 

 

Spółki z udziałem gminy

1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Matejki 1

32-541 Trzebinia

tel. 32 612 23 53

fax 32 612 23 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

2. Usługi Komunalne Trzebinia Sp. z o. o. w likwidacji

 

Likwidator Usług Komunalnych "Trzebinia" Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą 32-540 Trzebinia ul. Rynek 18 Nr KRS 0000069533 ogłasza, że na podstawie Uchwały Zgromadzenia wspólników Uchwała Nr 1/2016 Spółka postawiona jest w stan likwidacji z dniem 01.08.2016 r.

 

Rynek 18, Trzebinia 32-540

Tel: 0-32 612 11 53, 0-32 612 14 65
Fax: 0-32 612 25 14

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Rada Miasta Trzebini w latach 2006-2010

SKŁAD RADY MIASTA TRZEBINI W LATACH 2006 - 2010

 

 

Przewodniczący: Aleksander NOWAK


Wiceprzewodniczący: Anatol OKOCZUK

 

Wiceprzewodniczący: Zbigniew DUDA

 

RADNI:

Alicja Antoń
Małgorzata Bigaj
Grzegorz Boryczko
Franciszek Brzózka
Dorota Dindorf
Zbigniew Duda
Emil Godyń
Józef Dziedzic
Benedykt Jagiełło
Włodzimierz Korczyński

Aleksander Nowak

Anatol Okoczuk
Andrzej Pypno
Ewa Siemek
Stanisław Starczynowski
Zdzisław Ścigaj
Jacek Woch
Franciszek Wołoch
Stanisław Szczurek
Waldemar Wszołek
Grzegorz Żuradzki

 

Biuro Rady Miasta Trzebini
ul. J. Piłsudskiego 14a, pokój nr 6, tel. 32 612 12 57
Naczelnik - Halina Chrapka

Korespondencję do Biura Rady Miasta należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Komisja Rewizyjna
1. Włodzimierz Korczyński
2. Grzegorz Boryczko
3. Zdzisław Ścigaj
4. Franciszek Brzózka
5. Emil Godyń
6. Alicja Antoń
7. Waldemar Wszołek

 

Komisja Budżetu i Finansów
1. Małgorzata Bigaj
2. Andrzej Pypno
3. Józef Dziedzic
4. Franciszek Wołoch
5. Waldemar Wszołek
6. Dorota Dindorf

7. Stanisław Szczurek

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz Przeciwdziałania i Zwalczania Zagrożeń i Klęsk Żywiołowych
1. Grzegorz Boryczko
2. Benedykt Jagiełło
3. Stanisław Starczynowski
4. Jacek Woch
5. Grzegorz Żuradzki
6. Józef Dziedzic
7. Ewa Siemek

 

Komisja Prawa i Samorządu
1. Zdzisław Ścigaj
2. Józef Dziedzic
3. Zbigniew Duda
4. Andrzej Pypno

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Inwentaryzacji
1. Waldemar Wszołek
2. Franciszek Wołoch
3. Ewa Siemek
4. Alicja Antoń
5. Emil Godyń
6. Grzegorz Żuradzki
7. Franciszek Brzózka
8. Jacek Woch
9. Zdzisław Ścigaj

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Dorota Dindorf
2. Małgorzata Bigaj
3. Włodzimierz Korczyński
4. Benedykt Jagiełło
5. Andrzej Pypno
6. Franciszek Brzózka
7. Franciszek Wołoch
8. Stanisław Starczynowski

9. Stanisław Szczurek

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu
1. Stanisław Starczynowski
2. Zbigniew Duda
3. Józef Dziedzic
4. Emil Godyń
5. Alicja Antoń
6. Jacek Woch

 

Wybory sołeckie 2011

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.02.2011 r. w sprawie: powołania sołeckich komisji wyborczych dla przprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia
 • Informacja na temat losowania kandydatów na członków sołeckich komisji wyborczych w dniu 02.02.2011r.
 • Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17 stycznia 2011r.
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.01.2011 w sprawie: kalendarza wyborczego dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.01.2011 w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia
 • Ogłoszenie z dnia 10.02.2011 r. o terminie zgłoszenia kandydatów na sołtysów oraz na członków rady sołeckiej
 • WYKAZ KANDYDATÓW NA SOŁTYSÓW ZGŁOSZONYCH W SOŁECKICH KOMISJACH WYBORCZYCH
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.02.2011 w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń kandydatów do rad sołeckich w sołectwach Czyżówka, Lgota, Młoszowa, Piła Kościelecka
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie przyjęcia list kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich z 28.02.2011 r.
 • Pliki do pobrania:

   

   

  Zgłoszenie kandydata na SOŁTYSA / CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ w wyborach na sołtysów i do rad sołeckich zarządzonych na dzień 6 marca 2011r.

  Lista osób popierających kandydata na: SOŁTYSA / CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ

  Zaświadczenie dla MĘŻA ZAUFANIA w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Trzebinia zarządzonych na dzień 6 marca 2011r.

  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

 • Wyniki Wyborów w powiecie Chrzanowskim
 • Wyniki Wyborów w Gminie Trzebinia
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.288.2011 z dnia 19.09.2011 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

  Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

  Kandydaci do Sejmu i Senatu RP

   

   

   

   

  INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW
  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Trzebini zawiadamia o sporządzeniu Spisu Wyborców w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
  Spis będzie udostępniony do wglądu:
  w dniach od 19 września 2011r. do dnia 30 września 2011r. w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta Trzebini , ul. Marszałka Piłsudskiego 14, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - pokój nr 3, tel. 32 6121 323 lub 32 7111 004.

  Spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek (wzór wniosku znajduje się w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - pokój nr 3).

  Informacja w sprawie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  Urząd Miasta w Trzebini informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w pokoju nr 12 przy ul. Piłsudskiego 14 do dnia 16 września 2011 r. do godziny 14.00

   

  Kalendarz wyborczy

  Uchwała nr XI111VI2011 Rady Miasta Trzebini w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania

  Wykaz ulic z terenu Gminy Trzebinia przy których zamontowane są tablice informacyjne z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 201 I r.

  Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  Informacja dot. dopisywania do spisu wyborców i wydawania zaświadczeń

  INFORMACJA W SPRAWIE GŁOSOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

  Wniosek o sprządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

  Informacja z 2 września 2011 r. o obwodach głosowania

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 30 września 2011 r. o skreśleniu zarejestrowanego kandydata na posła w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 12

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany brzmienia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym Nr 12

  luty 2018
  P W Ś C Pt S N
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 1 2 3 4

   

  GMINA TRZEBINIA
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14
  32 - 540 Trzebinia
  NIP:  628-226-01-22

  URZĄD MIASTA W TRZEBINI
  tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
  Godziny pracy: 
  pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
  wtorek: 7.30 - 17.00
  piątek: 7.30 - 14.00