Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 6121 359, 32 7111 082
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Jalanta Pietrzyk

Monika Łukasik


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06, 07, 13.1.2 oraz 16 (należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej).


Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który kontynuuje ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podaje w rubryce 13 również nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy.

 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 19 listopada  1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.),
2. Ustawa z 2 lipca  2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 13 maja 2011r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej na podstawie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osoba fizyczna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarcza.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00