Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

 

Informacja zaktualizowana 20.07.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Procedura załatwienia sprawy

Wzór wniosku

 

Osoba odpowiedzialna:

Jalanta Pietrzyk

Martyna Kozłowska


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082.

 

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C).
2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres.
3. Przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD.
4. Adres punktu sprzedaży
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkty sprzedaży napojów alkoholowych (akt własności, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania wieczystego, użytkowania). Opłaty: brak.
2.    Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Opłaty: brak.
3.    Oryginał aktualnej decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (Chrzanów ul. Grzybowskiego 7), potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży do prowadzenia w nim sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Procedura:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.

 

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni przed posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biurze Obsługi Klienta (Trzebinia ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 1) a w razie wątpliwości co do poprawności dokumentacji wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych (Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3).

 

W dniu następującym po dniu w którym odbyło się posiedzenie GKRPA przedsiębiorca może telefonicznie uzyskać informację o opinii Komisji co do złożonego wniosku oraz o terminie odbioru zezwolenia bądź decyzji odmownej i wysokości wymaganych opłat.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w tym zakresie:

  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
  • 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.
Posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu – w każdy pierwszy czwartek danego miesiąca.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Spraw Społecznych  - Trzebinia, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),
2.    Uchwała Nr XLV III/II/355/97 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebini zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
3.    Uchwała Nr XXXVII/451/III/2001 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebini zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
4.    Uchwała Nr XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 07.10.2013 r. w sprawie zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia.
5.    Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.03.2016 r. w sprawie: ustalenia okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
6.    Ustawa z 2 lipca  2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),
7.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 

W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez GKRPA i wydania odmownej decyzji przedsiębiorcy przysługuje odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie przy ul. Lea w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00