Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania:

Informacja o procedurze załatwienia sprawy

Wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Martyna Kozłowska


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zmianą danych w niej zawartych (załącznik do procedury).

2. Załączniki do wniosku:
1/ kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
2/ dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
4/ potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

Opłaty:

 

1. Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

a)  2 - 15 lat  -  20 zł;

b)  16 – 30 lat  -  25 zł;

c)  31 – 50 lat  -   30  zł

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta 49844400080030037570180001.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miasta w Trzebinia, Biuro Obsługi Klienta – ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, ze zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612),
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.),
4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

- Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, I piętro, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl

- Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

- Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00