Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie/wznowienie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Martyna Kozłowska


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

ZAWIESZENIE:
1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
2. Załączniki do zawiadomienia: - druk licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – oryginał.

WZNOWIENIE:
1. Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (wniesione do tut. Urzędu w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego).

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.), Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

- Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:
• okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
• liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
• rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji (w przypadku zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy).


- Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany w w/w terminie zwrócić do organu, który udzielił licencji, licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką. Natomiast organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.


- Zawiadomienia o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10 I piętro, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz liczby zawieszonych wypisów z licencji. Należy pamiętać, że przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00