Medal „Zasłużony dla rozwoju Trzebini” nadawany jest osobie żyjącej, nieżyjącej lub instytucji za szczególne, udokumentowane zasługi dla rozwoju Gminy Trzebinia przez „Kapitułę medalu”, w skład której wchodzą: Przewodniczący Rady Miasta Trzebini (jako Przewodniczący „Kapituły medalu”), Burmistrz Miasta Trzebini oraz Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miasta Trzebini.

medal grafika poglądowa

Osoby/instytucje uhonorowane medalem „Zasłużony dla rozwoju Trzebini”

 • Ks. hm. Marian Luzar - pośmiertnie

  Dane wnioskodawcy: Komenda Hufca ZHP w Trzebini oraz Stowarzyszenie Luzarczycy
  Numer i data uchwały Kapituły medalu „Zasłużony dla rozwoju Trzebini”: Uchwała Kapituły Medalu nr 1/2019 z dnia 10.09.2019 r.
  Data wręczenia  medalu: 10.09.2019 r. 
  Uzasadnienie wnioskodawcy: 

  Ks. hm. Marian Luzar był jedną z najwybitniejszych postaci działających na rzecz rozwoju Trzebini, co czynił  poprzez wychowanie jej najmłodszych mieszkańców. Z naszym  miastem był  związany w latach 1924 - 1939 nie tylko posługą kapłańską, ale przede wszystkim pracą wychowawczą z najmłodszym pokoleniem trzebinian, którym zaszczepiał wartości zarówno chrześcijańskie, jak również głęboki patriotyzm. To on w 1924 r. dał początek harcerstwu w Trzebini, a później przez wiele lat stał na jego czele. Był także wybitnym społecznikiem i radnym Rady Miejskiej i członkiem Zarządu Miasta. To dzięki niemu do harcerstwa w Trzebini w całym okresie przedwojennym należało łącznie  prawie dwa tysiące osób, skupionych w kilkudziesięciu drużynach harcerskich żeńskich oraz męskich, a także w gromadach zuchowych. W ramach powstałego w Trzebini  harcerstwa cała ta rzesza młodych ludzi mogła spędzać niezapomniane chwile na zbiórkach, a także na wycieczkach, biwakach i obozach w różnych zakątkach kraju, a nawet za granicą, ucząc się przy tym wielu pożytecznych rzeczy i wyrastając później na szanowanych powszechnie ludzi. W ten sposób z przedwojennego harcerstwa wywodzi się wiele osób, które na trwałe wpisały się nie tylko w historię Trzebini ale także kraju, niejednokrotnie poświęcając dla Ojczyzny  swoje życie. Ks. Luzar skupił również wokół harcerstwa w Trzebini setki osób, zaangażowanych w pomoc młodym ludziom. To z inspiracji ks. hm. Mariana Luzara, dzięki wspólnym wysiłkom harcerzy i Koła Przyjaciół Harcerzy, powstało w Trzebini kilkanaście znaczących dla miasta przedsięwzięć. Przede wszystkim wybudowano duży lekkoatletyczny kompleks sportowy przy dzisiejszej ul. Harcerskiej, przy którym działało kilkanaście sekcji sportowych w ramach Harcerskiego Klubu Sportowego. Ponadto założył i prowadził 200-osobowy chór mieszany oraz orkiestrę mandolinistów, które uświetniały wszystkie uroczystości miejskie. Nie można zapomnieć też o powstałym dzięki niemu „Domu Harcerza” przy obecnej ul. Kościuszki, który przez wiele lat był ośrodkiem życia kulturalnego całej trzebińskiej młodzieży, a gdzie mieściła się miedzy innymi: świetlica, biblioteka i harcerska kawiarnia, odbywały się przedstawienia i odczyty oraz wykłady tzw. uniwersytetu powszechnego. Z inicjatywy Ks. hm. Mariana Luzara powstała też między innymi introligatornia oraz warsztat szkutniczy. W ten  sposób  pomagał on wielu bezrobotnym młodym ludziom znaleźć zatrudnienie. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zasług ks. hm. Mariana Luzara dla rozwoju Trzebini, a w szczególności dla rozwoju młodego pokolenia naszych przodków. Dlatego dla uzupełnienia załączamy to, co zapisano na Jego temat na kartach Harcerskiego Słownika Biograficznego. My możemy dodać tylko: „ŻYCIE JEGO BOGATSZE W DZIEŁA NIŻ W DNI”.