Uchwała NR XXXVIII/338/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul....
Uchwała Nr XXXVIII/339/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w...
Uchwała w sprawie zmiany mpzp obszaru Śródmieście -Centrum w Trzebini (2018 r.) - pdf. Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek zmiany mpzp obszaru...
Uchwała XXXVII/404/VI/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłej, w ramach terenu Górka w...
Uchwała nr LIX/II/561/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany planu ogólnego dot. zabezpieczenia rezerwy terenu pod przebieg drogi krajowej...
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, ponownie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...
PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia   Część tekstowa – UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się...
Uchwała nr XXXV/462/VII/2017 dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w...
Uchwała XXXV/463/VII/2017 w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie Załącznik...
Uchwała nr XXXIII/434/VII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza komunalnego w...
Uchwała nr XXXIII/433/VII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie...
a) Sprawozdanie z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium b) Załaczniki 1-9 do sprawozdania z I etapu poszerzenia udziału...