W zachodniej części dawnego wyrobiska znajduje się skałka wspinaczkowa, osłoneczniona do południa, popołudniu zacieniona (dane na czerwiec), obita ringami ze stanowiskami zjazdowymi i dodatkowo osobnymi „na wędkę”. Poprowadzono na niej 16 tras o stopniu trudności od III+ do VI+.

 • Pionowa skała wapienna z domieszką arkozy, miejscami spękana, zwietrzała, o wysokości. ok. 12 m.
 • Drogi wspinaczkowe utworzone przez R. Kuchtę oraz J. Dziurę w latach 90. XX w., przechodzone na własnej asekuracji.
 • Trudności dróg od III+ do VI+, jedna z minimalnym przewieszeniem w wyjściu.
 • Dwa widoczne stanowiska zjazdowe znajdują się poniżej korony skały, wraz z 15 ringami z wariantami dróg; kolejne (niewidoczne) stanowiska znajdują się na koronie skały, ok. 4 - 5 m od jej krawędzi, zbudowane z osadzonych szyn stalowych.
 • Opis tras oraz rysunki: Marcin Rejdych.

Przebieg tas - skałka nad Balatonem

Oznaczenie tras:

1 Na Szczyt III+
2 Lewa Rysa V+
3 Prawa Rysa VI
3A Prawa Rysa VI (dalej ->) Zacięciem IV
3B Prawa Rysa VI (dalej ->) Trawers Górny V+
3C Prawa Rysa VI (dalej ->) Trawers Dolny -IV
4 Ewka (diretta) VI+
4A No problem VI+
5 Prawa V+
6 Podchwyt V+
6A Międzyblizny -V
7 Wij -V
8 Prawie Jak Komin V
9 Środek Prawej Ściany V+
10 Prawy do Lewego -IV
10A Filarato -IV 

TRASY skałka nad Balatonem - zaznaczone ringi

 

Właścicielem terenu jest: Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini tel. 32 71 11 058, 32 71 11 059

Urząd Miasta w Trzebini informuje:

 1. Korzystanie z wapiennej ściany wspinaczkowej odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność wspinających się oraz z własnym, odpowiednim do tego rodzaju sportu sprzętem - sprawnym technicznie, kompletnym, spełniającym parametry wytrzymałościowe oraz posiadającym odpowiedni atest jakości (UIAA, CE, DIN).
 2. Właściciel terenu w żadnym zakresie nie odpowiada za ewentualne zdarzenia losowe i wypadki związane ze wspinaniem się po ścianie lub asekurowaniem osób wspinających się.
 3. Właściciel terenu wykonał badania techniczne stanu osadzonych punktów asekuracyjnych (ringów), jednakże skała jest tworem naturalnym, zmieniającym swoją strukturę i właściwości w przestrzeni czasu, stąd właściciel terenu nie gwarantuje zakładanych parametrów wytrzymałościowych ringów oraz stanowisk asekuracyjnych, będących wyposażeniem wapiennej ściany wspinaczkowej, a także spójności samej skały.
 4. Wszelkie zauważone zagrożenia, usterki techniczne, w tym ringów, stanowisk zjazdowych, nieciągłości struktury skały, a także zaistniałe niebezpieczne sytuacje prosimy zgłaszać właścicielowi terenu.
 5. Ze ściany wspinaczkowej nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie bez opieki osób dorosłych.
 6. Ze ściany wspinaczkowej nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji mających podobne działanie.

Aktualizacja: 09.02.2021 BW