Działania związane ze współpracą z miastami zagranicznymi skupione są na utrzymaniu i rozwijaniu dotychczas zawartych porozumień partnerskich z Billy - Montigny we Francji, Ishøj w Danii, Bönen w Niemczech oraz Reggello we Włoszech.

Współpraca Trzebini z Billy-Montigny została zapoczątkowana 1983 r., z Ishøj w 1992 r., umowę partnerską z  Bönen podpisano w 2006 r., natomiast z włoskim Reggello w sierpniu 2008 r.

Współpraca „Miast Partnerskich" jest istotnym elementem integrującym społeczeństwa Unii Europejskiej. Zawarte porozumienia umożliwiają współpracę w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i życia gospodarczego, a także wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.

Dzięki kontaktom możliwe staje się podejmowanie wielu wspólnych inicjatyw, a przede wszystkim poznania zwyczajów i kultury innych państw europejskich. W latach 2002-2005 kontakty zagraniczne gminy Trzebinia zostały rozszerzone o niemieckie miasto Bönen oraz włoskie Reggello (również miasta partnerskie Billy-Montigny). W tym czasie zrealizowano także kilka projektów, których uczestnikami byli mieszkańcy miast ukraińskich i rosyjskich.

Zadania z zakresu współpracy z zagranicą prowadzone są  przez Wydział Promocj i Kultury, Referat Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

Miasta partnerskie Trzebini

Trzebinia w Europie - miasta partnerskie