Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” tworzy grupa osób reprezentujących społeczność Ziemi Chrzanowskiej z 5 gmin powiatu chrzanowskiego:  Alwernia, Babice, Chrzanów (obszar wiejski), Libiąż i Trzebinia (obszar wiejski) zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego, promowania produktów lokalnych, tradycji, zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i kulinarnego opartego na lokalnych zasobach.

partnerstwo na Jurze - logo Lokalnej Grupy Działania

LGD pobudza i rozwija grupy formalne i nieformalne – Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne, przedsiębiorców, rzemieślników, rolników, całe sołectwa i pojedynczych mieszkańców z terenu powiatu chrzanowskiego, do działań, które mają na celu ich aktywizację i integrację, co wpływa na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszaru objętego LSR.

Ponadto LGD „Partnerstwo na Jurze” wdraża Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2024, dzięki czemu beneficjenci z obszaru objętego LGD (Gminy, Stowarzyszenia przedsiębiorcy, osoby fizyczne) mogą aplikować o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji: http://www.partnerstwonajurze.pl/index.php