Relacje video z sesji Rady MiastaRelacje z obrad Rady Miasta

Rada Miast: posiedzenia, protokoły i relacje Porządek obrad, rejstr uchwał i protokoły na eSesja.pl

Rada Miasta: imienny wykaz głosowań Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Miasta

 

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia, telefon: 32-6121-227,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania gminy w zakresie transmitowania, utrwalania oraz udostępniania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej;
  • dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,- podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, doradcze,- podmiotowi świadczącemu usługę transmisji obrad rady gminy, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych: MWC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kowalewickiej 12
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres – wieczysty,
  • administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego; osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • obowiązek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.