Miejsca z charakterem to miejscowości na terenie Małopolski, które zapraszają turystów chcących niebanalnie spędzić czas. Rodzinnie – bo Wioski zapraszają wszystkich – byle młodych duchem! Aktywnie – bo w pięknych okolicznościach przyrody, wśród lasów i wzgórz! Twórczo – ucząc się i odkrywając.


Niebanalnie i niezobowiązująco. A wszystko w Małopolsce – w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa. Zapraszamy do:
Logo projektu Bolęcin wioska pod skałąBolęcina. Wioski pod Skałą
Logo projektu Dulowa zaginiona wioskaDulowej. Zaginionej Wioski

Od projektu do pomysłu na... nową lokalną gospodarkę

Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” jest inicjatywą partnerską, zrealizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Sieć LGD. Zaplanowane w projekcie działania prowadzono przez okres 27 miesięcy od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2014 r. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.2 B Projekty Innowacyjne Upowszechniające priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie i stworzenie warunków do zastosowania modelu miejscowości tematycznej.

Miejscowość (wioska) tematyczna to działanie, które ma na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. Wśród powstających w Małopolsce miejscowości tematycznych znalazły się także położone na terenie gminy Trzebinia Dulowa i Bolęcin.

Aktualizacja: 04.11.2020 BW