W związku z wejściem w życie od dnia 23 sierpnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 1. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 2. Przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Zgłoszenie szkody łowieckiej, która wystąpiła na obszarach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego (zobacz dokładną informację w dalszej części artykułu):

Zgłoszenie szkody łowieckiej, która wystąpiła na obszarach wchodzących w skład obwodu łowieckiego

Wniosek o szacowanie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego działającego na terenie Gminy Trzebinia:

1)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 27 „Słonka” w Trzebini
Adres do Korespondencji: Pan Maciej Jasielski - Sekretarz Koła Łowieckiego, ulica Dąbrowa 24, 30-381 Kraków

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie z miejscowości Lgota na południowy - wschód szosą Olkusz - Krzeszowice przez Ostrężnicę do Nowej Góry i skrzyżowania z szosą do Filipowic. Stąd na zachód drogą tą do wsi Stawiska, skąd już na południe, przez Filipowice granica biegnie drogą do Woli Filipowskiej i szosy Chrzanów - Krzeszowice. Dalej szosą tą do Trzebini i skrzyżowania z drogą do Myślachowic. Drogą tą w kierunku północnym przez Myślachowice do wsi Płoki, skąd na wschód drogą do wsi Lgota do punktu wyjściowego.

2)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 26 „Bażant” w Trzebini
Adres do korespondencji: ulica Poprzeczna 4/2, 32-540 Trzebinia

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie od granicy województwa potokiem Jaworznik w górę jego biegu, a następnie po około 700 metrach przechodzi na drogę leśną (będącą granicą obrębów leśnych Szczakowa i Trzebinia Nadleśnictwa Chrzanów, a w dalszym przebiegu będącą granicą nadleśnictw Chrzanów i Olkusz) w kierunku wschodnim do przecięcia się z utwardzoną drogą gminną prowadzącą z Żurady (Kolonii Trzeciej) do wsi Płoki. Tu granica obwodu przechodzi na wyżej wymienioną drogę i dochodzi nią w kierunku południowo zachodnim do wsi Płoki. Dalej biegnie szosą w kierunku południowo zachodnim przez Myślachowice do szosy Chrzanów – Krzeszowice w Trzebini. Szosą tą do toru kolejowego Kraków – Katowice w Trzebini. Następnie torem tym biegnie przez około 0,5 kilometra, po czym w okolicach rafinerii Trzebinia odbija na północny zachód i torem kolejowym biegnie w stronę Sierszy, do przecięcia z drogą Trzebinia – Ciężkowice (ulica 1 Maja w Trzebini). Dalej wyżej wymienioną drogą przez Bucze do szosy Luszowice – Siersza. Stąd na północ wyżej wymienioną szosą do Sierszy i ulicą Leśną do granicy województwa. Następnie granicą województwa do przecięcia z potokiem Jaworznik i punktu początkowego.

3)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 50 „Diana” w Chrzanowie
Adres do korespondencji: Kwaczała ulica 3 Maja 3, 32-566 Alwernia

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Od północy granica obwodu biegnie na południowy - wschód autostradą Katowice - Kraków, od przecięcia się z torem kolejowym Trzebinia - Chrzanów do wiaduktu nad autostradą i drogi łączącej Puszczę Dulowską z osadą leśną na Oblaszkach zwaną „u Siejki”. Tu przechodzi na szosę Bolęcin - Alwernia i wyżej wymienioną szosą prowadzi na południowy wschód, przez Regulice, następnie na południe do przystanku PKP w Alwerni. Tu granica przechodzi na tor Trzebinia - Spytkowice i torem tym biegnie na południe do Wisły. Rzeką Wisłą za zachód (czynnym korytem) do ujścia potoku Płazianka. Na północ tym potokiem do szosy Żarki – Wygiełzów (na odcinku od oddziału 175 Nadleśnictwa Chrzanów obręb leśny Trzebinia, do oddziału 117 granica biegnie starym korytem potoku Płazianka). Szosą na wschód do Wygiełzowa. Tu granica skręca na północ i północny zachód i przez Starzyny, Pogorzyce biegnie do Chrzanowa. Z Chrzanowa dalej torem kolejowym Chrzanów - Trzebinia do przecięcia się z autostradą i punktu początkowego.

4)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 8 „Sokół” z siedzibą w Olkuszu
Adres do korespondencji: Koło Łowieckie "Sokół" w Olkuszu, ul. Powstańców Śląskich 9 32-300 Olkusz

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Wschodnia granica obwodu biegnie drogą lokalną ze wschodniego krańca wsi Jangrot, na południe obok osiedla Wygoda i osiedla Domiarki do wsi Sułoszowa (Białą Drogą) i szosy Ojców – Olkusz. Tu skręca na północny zachód i szosą tą przez Sułoszową II, Sułoszową III, Kosmołów prowadzi do miejscowości Sieniczno i drogi numer 94 Olkusz – Kraków. Dalej wyżej wymienioną drogą w kierunku południowo-wschodnim biegnie do skrzyżowania z drogą na Zimnodół (odchodzącej przy parkingu leśnym). Stąd granica biegnie tą drogą do wschodniego skraju wsi Zimnodół, a dalej na południe drogą asfaltową przez Zawadę do szosy Czerna – Gorenice. Następnie wymienioną drogą w kierunku zachodnim do Gorenic, do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Kochmańską. Tu granica skręca w prawo i biegnie ulicą Kochmańską około 40 metrów do posesji numer 22, a następnie za wyżej wymienioną posesją skręca w lewo i biegnie na zachód około 500 metrów kamienistą drogą. Następnie skręca w lewo (na południe) biegnąc drogą w kierunku góry Sołtyska i skręca w prawo (na zachód) pomiędzy górą Sołtyska a „Borami”, skąd dalej biegnie drogą kamienistą w kierunku szosy Krzeszowice - Olkusz pomiędzy Ostrężnicą i Lgotą i dochodzi do wyżej wymienionej szosy około 1,1 kilometra na północ od Ostrężnicy. Stąd granica obwodu biegnie w kierunku północnym przez Lgotę, Niesułowice, Żuradę do Olkusza. Dochodzi do torów kolejowych, gdzie skręca na zachód, następnie ulicami Żuradzką, Szpitalną, Mickiewicza dochodzi do drogi numer 94, po czym skręca w wyżej wymienioną drogę w kierunku wschodnim. Następnie drogą tą biegnie do przecięcia z torem kolejowym Olkusz – Wolbrom i dalej wyżej wymienionym torem na północ do przecięcia się z szosą Olkusz – Wolbrom. Od tego miejsca biegnie na północny wschód do skrzyżowania z szosą do Trzyciąża. Szosą tą w kierunku wschodnim przez Troks, Braciejówkę, Michałówkę granica obwodu biegnie do wschodniego krańca wsi Jangrot.

5)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 11 „Jedność” w Bolesławiu
Adres do korespondencji ul. Starowiejska nr 191, 32-300 Żurada

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie z Olkusza od toru kolejowego Szczakowa - Wolbrom na południe szosą Olkusz - Trzebinia, przez Żuradę (Kolonia Pierwsza), Niesułowice do Lgoty. Dalej w kierunku zachodnim, szosą do wsi Płoki, skąd w kierunku północno - wschodnim, utwardzoną drogą gminna (prowadzącą ze wsi Płoki do Żurady - Kolonii Trzeciej), do przecięcia się z drogą leśną biegnącą z osiedla Zadole w kierunku zachodnim. Odtąd granica obwodu biegnie drogą leśną w kierunku zachodnim, jednocześnie granicą nadleśnictw: Olkusz i Chrzanów i granicą powiatu olkuskiego i chrzanowskiego do szosy Czyżówka – Podlesie i około 500 metrów dalej do potoku Jaworznik. Następnie potokiem Jaworznik w dół jego biegu. Po około 2,2 kilometra granica z potoku przechodzi w drogę polną biegnącą przez Bór Biskupi i dalej ulicą Eugeniusza Puza dochodzi do toru kolejowego Szczakowa – Wolbrom w miejscowości Bukowno – Osiedle. Dalej granica biegnie na wschód torem kolejowym do Olkusza i punktu początkowego.

6)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer 28 „Sarna” w Czatkowicach
Adres do korespondencji: ul. Ruczaj 3, 32-064 Nielepice.

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Północna granica obwodu biegnie drogą utwardzoną, odchodzącą od szosy Krzeszowice - Lgota (1,1 km na północ od skrzyżowania dróg w Ostrężnicy), w kierunku wschodnim, pomiędzy górą Sołtyska a „Borami”. Wychodząc z lasu granica zmienia kierunek na północno - wschodni i dochodzi do polnej drogi będącej granicą powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego. Drogą tą około 200 metrów na północny - zachód, po czym skręca w kamienistą drogę i dochodzi nią do ulicy Kochmańskiej w Gorenicach (posesja numer 22), a stąd do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Kochmańską. Następnie granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim, przez Gorenice i dalej na południowy - wschód w kierunku Czernej. Około 1,5 kilometra za skrzyżowaniem z drogą na Zawadę granica skręca w drogę leśną na północny wschód, biegnącą do pól i biegnie brzegiem lasu na południowy - wschód, dalej ścieżką turystyczną w kierunku Groty Racławickiej i ścieżką tą dochodzi do mostu w południowym krańcu wsi Racławice. Tu skręca na północ prowadząc przez Racławice wzdłuż potoku Racławka. Po około 1 kilometrze skręca na wschód na polną drogę i obok Babiej Góry, skręcając po około 1,5 kilometra na południowy - wschód, drogą obok cmentarza, dochodzi do wsi Szklary. W Szklarach skręca na południe i szosą Szklary - Dubie prowadzi do Dubia i stąd na południe do skrzyżowanie z drogą do Krzeszowic. Dalej w kierunku zachodnim przez Siedlec, Żbik granica obwodu biegnie do Krzeszowic, gdzie w rynku przechodzi na szosę w kierunku Olkusza. Szosą tą biegnie przez Miękinie, Ostrężnicę do punktu początkowego.

7)  Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie numer  25 „Kozioł” w Jaworznie
Adres do korespondencji: ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 111, 43-600 Jaworzno

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Północno - zachodnia granica obwodu biegnie od szosy Balin - Jaworzno w przysiółku Balin Mały w kierunku północnym granicą województwa. Następnie biegnie wyżej wymienioną granicą do Sierszy w Trzebini, po czym skręca na południe i przez miejscowość Góry Luszowskie, Bucze dochodzi do drogi Trzebinia – Ciężkowice. Dalej drogą tą w kierunku południowo - wschodnim do toru kolejowego Kraków – Trzebinia w Trzebini. Następnie granica biegnie na południe wyżej wymienionym torem po czym w okolicach rafinerii w Trzebini przed ulicą Dąbrowskiego zmienia kierunek na południowo - zachodni i biegnie torem kolejowym do autostrady A4. Dalej autostradą do węzła Balin. Skręca w drogę na północ i po około 540 metrach zmienia kierunek na połduniowo - zachodni. Stąd ulicą Wyzwolenia biegnie przez Balin, dalej szosą Chrzanów – Jaworzno dociera do punktu początkowego.

Załącznik – Przebieg granic obwodów łowieckich - pdf.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele lub przy wykonywaniu polowań do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Szacowanie szkody składa się z: oględzin oraz szacowania ostatecznego.

Niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o oszacowanie szkody, komisja dokonuje oględzin szkody. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkody.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Z oględzin szkody szacujący sporządza protokół, który podpisują członkowie zespołu, którzy mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.

Wypłaty odszkodowań dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowanie ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisanie protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego.

Odwołanie należy wnosić na adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów, ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa (Zarząd Województwa).

 W myśl art. 26 powyższej ustawy w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 •  parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 •  tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 •  tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 •  budowle, zakłady i urządzenia; tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W związku z powyższym szkody te, należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel. 12 63-03-543, 12 63-03-494, 12 39-74-467, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową np. wilki, bobry odpowiada Skarb Państwa, a szkody te należy zgłaszać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 619-81-20

Pozostałe dane kontaktowe

 • Urząd Miasta w Trzebini - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, tel. 32 711-10-27, 32 711-10-28 fax. 32 612-11-47
 • Polski Związek Łowiecki w Krakowie
  ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków, tel. 12 634-25-34, fax. 12 252-03-95
 • Polski Związek Łowiecki w Katowicach
  ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel. 32 220-38-35; 32 220-42-75, fax. 32 220-42-75