Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Informacja Krajowyego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie I przetarg ustny nieograniczony...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 03.06.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 05.06.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 05.06.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 05.06.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.06.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.06.2024 rok o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play o...
Zarządzenie numer 0050.275.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.273.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.05.2024 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 21.05.2024 roku w sprawie I przetarg ustny nieograniczony...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 21.05.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu...