Gmina Trzebinia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Przygotowanie dokumentów zlecono firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.