„Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (droga gminna nr G101103K) wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia...
Tytuł operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Lgocie - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na części działki...
  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24.726,00 złCałkowity koszt zadania:...
  Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi...
Beneficjent: Gmina Trzebinia Cel operacji: Utworzenie ścieżki edukacyjnej stanowiącej infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną  dla...
Projekt aktualnie realizowany przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w...
  Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia   Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia Gmina Trzebinia realizuje projekt...
Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem...
Projekt budowy rurociągu
  23.11.2022 r. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po...
  Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia” Nr projektu...

Realizację prac budowlanych rozpoczęto w 2003 roku, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków z Krakowa. Adres obiektu: 32-540...
  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś 2 Cyfrowa...