Świetlica Plus - jednostka organizacyjna gminy Trzebinia
ul. Styczniowa 47 (siedziba Szkoły Podstawowej nr 4)
32-540 Trzebinia


Dyrektor Anna Gaudyn-Boryczko
tel. 32 61 10 619, 798 360 104

Strony internetowe:

https://bip.malopolska.pl/swietlicaplus

https://www.facebook.com/SWIETLICAPLUSWTRZEBINI/

 

  • Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS” istnieje od 2000 r.
  • Jest jedyną tego rodzaju placówką w powiecie chrzanowskim.
  • Ma charakter filialny i działa w systemie nieferyjnym - całorocznym.

 

"Świetlicę" tworzy główna siedziba i jej trzy filie rozmieszczone na terenie miasta. Biorąc pod uwagę lokalizację, położona jest w miejscu, gdzie występuje największa potrzeba społeczna. W pobliżu znajdują się osiedla skupiające wiele rodzin z dziećmi wymagającymi oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych.

  • Filia I mieści się na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 Os. Widokowe w Trzebini, tel.798 361 407
  • Filia II mieści się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 Os. Gaj w Trzebini, tel. 798 324 541
  • Filia III mieści się w Domu Harcerza ul. Kościuszki 53 w Trzebini, tel. 798 361 438

Wszystkie podejmowane działania uwzględniają zainteresowania dzieci, ich poziom intelektualny oraz bieżące potrzeby.

 

Dzieciom udziela się wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Pomaga w odrabianiu zadań domowych w celu wyrównania braków edukacyjnych. Podopieczni nabywają nawyków systematycznego odrabiania zadań domowych, poprawiają wyniki w nauce. Poprzez różne formy i tematykę zajęć są motywowani do rozwijania zainteresowań oraz właściwego spędzania wolnego czasu. Regularnie prowadzi się zajęcia plastyczne, informatyczne, muzyczne, sportowe, gry planszowe, biblioterapię, relaksację.

  • Do Świetlicy uczęszczać mogą dzieci z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w wieku od 6 do 12 lat.
  • Uczestnictwo jest bezpłatne, a obecność dobrowolna.
  • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Na przestrzeni lat PWD Świetlica „PLUS” włączała się w przedsięwzięcia organizowane przez instytucje działające na terenie Gminy Trzebinia.