Informacja dodana w dniu 28.07.2023 r.:

Wybory sołeckie w sołectwie Lgota

 

Informacja dodana w dniu 29.05.2023 r.:

Protokoły z głosowania i ustalenia wyników wyborów sołtysa/ członków rady sołeckiej

SOŁTYS

Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Bolęcin (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Czyżówka (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Dulowa (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Karniowice (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Lgota (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Młoszowa (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Myślachowice (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Piła Kościelecka (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Płoki (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa w sołectwie Psary (.pdf)

RADA SOŁECKA

Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów do Rady Sołeckiej w sołectwie Dulowa (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów do Rady Sołeckiej w sołectwie Płoki (.pdf)
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów do Rady Sołeckiej w sołectwie Psary (.pdf)

Informacje archiwalne:

Burmistrz Miasta Trzebini informuje o przeprowadzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectwach Gminy Trzebinia, które odbędą się w dniu 28 maja 2023 r. w godzinach 08.00 – 18.00.

Sołecka Komisja Wyborcza w Bolęcinie - Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
Sołecka Komisja Wyborcza w Czyżówce - Wiejski Dom Kultury w Czyżówce
Sołecka Komisja Wyborcza w Dulowej - Dom Strażaka w Dulowej
Sołecka Komisja Wyborcza w Karniowicach - Wiejski Dom Kultury w Karniowicach
Sołecka Komisja Wyborcza w Lgocie - Wiejski  Dom Kultury w Lgocie
Sołecka Komisja Wyborcza w Młoszowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej
Sołecka Komisja Wyborcza w Myślachowicach - Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Sołecka Komisja Wyborcza w Pile Kościeleckiej - Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej
Sołecka Komisja Wyborcza w Płokach - Wiejski Dom Kultury w Płokach
Sołecka Komisja Wyborcza w Psarach - Wiejski Dom Kultury w Psarach

Zgłoszenia kandydatów na członków sołeckich komisji wyborczych można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub w formie elektronicznej (ePUAP)  w terminie do dnia 4 maja 2023 roku (tj. czwartek) w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym przyjmować będą poszczególne sołeckie komisje wyborcze w dniach:  od 16 do 18 maja 2023 roku w godzinach od 17:30 do 19:00 w siedzibach poszczególnych sołeckich komisji wyborczych.

Obwieszczenia sołeckich komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa oraz członków rady sołeckiej:

Druki zgłoszeń dostępne są do pobrania na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, na stronie internetowej www.trzebinia.pl (poniżej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia - w zakładce Wybory Sołeckie 2023 r.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa/członka rady sołeckiej: