Informacje o konkursach są zamieszczane na bieżąco po ich ogłoszeniu.

2020

2019

  • Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, na zadanie pod nazwą: "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza" (OS.SZS.8141.2.4.2019).

ZOBACZ ofertę i rozstrzygnięcie konkursu "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza" - 12.12.2019 

  • Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, na zadanie pod nazwą: "Propagowanie abstynencji od alkoholu jako o stylu życia - Wspieranie dzialalności środowisk abstynenckich" (OS.SZS.8141.1.4.2019).

ZOBACZ ofertę i rozstrzygnięcie konkursu "Propagowanie abstynencji od alkoholu jako o stylu życia - Wspieranie dzialalności środowisk abstynenckich" - 12.12.2019

  • Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i miodzieży na terenie Osiedla Siersza w Trzebini" (OS.SZS.8141.3.4.2019).

ZOBACZ ofertę i rozstrzygnięcie konkursu "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i miodzieży na terenie Osiedla Siersza w Trzebini" - 12.12.2019

 2018

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku  8 - 10 lat z terenu gminy Trzebinia - zobacz rozstrzygnięcie konkursu - 11.04.2018