Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini im. mjr Henryka Sucharskiego jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania...
Grupa Twórców Nieprofesjonalnych PEGAZ Chór Milenium - strona zewnętrzna www.tck.trzebinia.pl Chór Echo - strona zewnętrzna...
Logo Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka – jednostka organizacyjna gminy Trzebinia w 2019 roku obchodziła jubileusz 70-lecia...
Zespół "Płocanki" został założony 27 września 1990 roku przez Krystynę i Krystiana Paluchów. W jego skład weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich...
2019 r.: 15 lat działalności twórczej Grupy Twórców „Pegaz” Trochę historii: Przed okresem przemian społecznych ustawodawczy mecenat nad kulturą...
Chór MileniumStowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR" Chór został założony we wrześniu 1999 roku z inicjatywy Stanisławy Stryczek,...
Stanisław Wojtas Urodzony w 1955 r. malarz i rzeźbiarz, mieszka w Trzebini. Zafascynowany pięknem kobiecego ciała, ruchem, nieskończoną ilością...
Leszek Kuczera Członek Grupy Twórców Nieprofesjonalnych „Pegaz" zmarł w dniu 25 lipca 2023r.  Był emerytowanym górnikiem. Od młodych lat...