2023

 

2022

  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego” OS.STO.524.1.2022 - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” OS.STO.524.2.2022 - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” OS.STO.524.2.2022 - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą „Całoroczne utrzymanie oraz doposażenie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa” OS.STO.524.4.2022 - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży” OS.STO.524.3.2022 - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ

 

2021

  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą „Całoroczne utrzymanie oraz doposażenie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”  - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ

2020

 

2019

 

2018