Informacje na temat realizacji Programu Ochrony Powietrza w Województwie Małopolskim

1 lipca 2017 roku na terenie całego województwa zaczęły obowiązywać przepisy, zakazujące m.in. eksploatacji nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu, a także spalania odpadów węglowych - mułów i flotów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Podobne regulacje w zakresie spalania paliw obowiązują w tej chwili w Krakowie. Zmienią się one 1 września 2019 roku, kiedy w stolicy regionu zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych.

Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Małopolski i gmin już widać. 2017 rok przyniósł zdecydowane przyspieszenie działań w zakresie ochrony powietrza, a jak pokazują wyniki raportu, w 2017 r. w całej Małopolsce zlikwidowano 10 081 starych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe. Co najważniejsze, z roku na rok likwidowanych urządzeń jest coraz więcej - w 2017 r. było ich o 37% więcej niż w 2016 roku, o 127% więcej w stosunku do 2015 roku oraz ponad 3-krotnie więcej niż w 2014 roku. Najwięcej starych kotłów zniknęło z Krakowa - 6114 szt. Nieźle radził sobie też Miechów (459 szt.).

Niskoemisyjny transport miejski, rozwój kolei aglomeracyjnej, parkingi park&ride, a oprócz tego termomodernizacje głównie obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycje w OZE – to kolejne przykłady ubiegłorocznych działań, dodatkowo wspierające ograniczanie niskiej emisji.

Wśród najważniejszych należy wymienić: 

  • 123 niskoemisyjne pojazdy komunikacji miejskiej, w tym 99 w Krakowie, 
  • parking Park&Ride na os. Kurdwanów w Krakowie, 
  • 634 kontrole pojazdów wyjeżdżających z placu budowy w 14 gminach. Dodatkowo 12 gmin prowadzi regularne mycie głównych dróg co najmniej raz w tygodniu, a 7 gmin i 2 powiaty - co 2 tygodnie,
  • ok. 130 km nowych tras rowerowych w Małopolsce, a 16 gmin przeprowadziło kampanie promujące wykorzystanie rowerów jako środka transportu, 
  • 453 kontrole w stacjach diagnostycznych pojazdów przeprowadzone przez starostwa powiatowe.

Szczegółowe podsumowanie efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla Małopolski za 2017 rok można pobrać tutaj [.PDF]