Przekaż 1,5% trzebińskiej organizacji pożytku publicznego

Przekazane organizacjom środki finansowe w ramach 1,5% posłużą do realizacji „szlachetnego celu”, tu w Trzebini.

Przestawiona lista organizacji jest wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 w roku 2024.

Niżej wymienione organizacje  współpracują od lat z trzebińskim samorządem, dały się poznać jako dobry partner w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizując wiele zadań tak potrzebnych naszym mieszkańcom.

NR KRS

Nazwa organizacji

0000006767

Fundacja „Energetyk”

0000008274

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” – Chrzanów

0000012790

Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”

0000028246

Fundacja im. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini

0000032602

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”

0000083933

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki”

0000107880

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini „BONA FIDE”

0000114345

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” - Oddział Miejsko-Gminny Trzebinia

0000159404

Fundacja „Dobry Start”

0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” - Oddział Rejonowy w Chrzanowie

0000246370

Związek Gmin Jurajskich

0000273492 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” - Hufiec Trzebinia
0000225549 Stowarzyszenie MANKO - wydawca "Głosu Seniora" oraz pomysłodawca Programu Ogólnopolska Karta Seniora