Jubileusz 200- lecia logo obchodów

6 września 2017 r. przypadła 200. rocznica
nadania praw miejskich Trzebini

Data nadania praw miejskich Trzebini

2017 był rokiem obchodów jubileuszu 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich. Wprawdzie miejscowość istniała już w czasach ostatnich Piastów, a w XIV wieku była - niewątpliwie ze względu na bogactwa kopalniane - dobrze rozwinięta i miała własną parafię, jednak prawa miejskie uzyskała dopiero w XIX wieku. W 1815 r. pozostająca od blisko 230 lat w rękach rodu Trzebińskich miejscowość Trzebinia-kolonia przypadła w spadku hr. Krystynie ze Starowieyskich (po pierwszym mężu Trzebińskiej) i jej mężowi hr. Ferynandowi Marassé. Oni właśnie, wraz z hrabiami Szembekami (dzierżawcami włości trzebińskich), podjęli w Krakowie starania o przekształcenie kolonii trzebińskiej w osadę miejską. W tym celu musieli spełnić szereg warunków wyznaczonych przez Senat Wolnego Miasta Krakowa oraz przedstawić deklarację w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania administracji i obsługi przyszłego miasta.

Dokumenty potwierdzające nadanie praw miejskich Trzebini

Datę nadania Trzebini praw miejskich potwierdza zapis w księdze uchwał Senatu Wolnego Miasta Krakowa, datowany na 6 września 1817 roku: „Uchwalono przywilej wynoszący kolonię Trzebini do rzędu miasteczek w należnej formie wydać, zapłaty stempla w kwocie złotych polskich sto dwadzieścia pięć. Wydziałowi Spraw Wewnętrznych polecić wezwanie dziedzica do złożenia planu, wedle którego dom urzędnika miejscowej policji chce wystawić i przedstawienia ukwalifikowanego kandydata na zastępcę wójta; zaprowadzenie administracji i targowego i jarmarcznego, tudzież przypisanie taryfy tego poboru na wzór taryfy miasteczka Nowy Górze udzielanej; razem zalecenie inspektorowi dróg i mostów, ażeby plan drogi murowanej przez dziedzica zrobić się mającej przygotował. Zresztą wyniesienie to kolonii Trzebini ma być pismami publicznymi ogłoszonym. Wydział zaś dochodów publicznych wszelkie prawa, przepisy i rozporządzenia, ażeby się wyłącznie do miast i miasteczek ściągały, ma do miasteczka Trzebinia zastosować” (Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta Wolnego Miasta Krakowa IV-3, s. 147).

Obchody jubileuszu

Przypadająca 6 września 2017 roku okrągła rocznica nadania Trzebini praw miejskich podkreśla długą historię tego miejsca - historię składającą się z życia wielu pokoleń ludzi, którzy zbudowali miasto, w którym obecnie żyjemy. Podczas jubileuszowych obchodów chcieliśmy okazać im szacunek, ale także pokazać to, co się tu dzieje obecnie. Zależało nam, by obchody jubileuszu połączyły wszystkich mieszkańców, byśmy mogli wspólnie świętować to niezwykłe wydarzenie, które było dla Trzebini okazją do zorganizowania wielu spotkań kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

Przedstawiamy krótką relację z wydarzeń zorganizowanych z okazji naszego Jubileuszu, rozpoczętych 1.01.2017 r. na Koncercie Noworocznym w Domu Kultury „Sokół”, a zakończonych wspólną Wigilią na Rynku w dniu 16.12.2017 r. - pobierz plik z raportem, przygotowany w formacie .pdf [20 MB]

200-lecie: imprezy organizowane w Trzebini 200-lecie: film promocyjnyPrezentacja przygotowania na jubileusz 200-lecia

Kkonkurs foto video - znak graficzny    Konkurs fotograficzno-filmowy Świętujemy 200-lecie nadania praw miejskich Trzebini

Wydarzenia zgłoszone przez Organizacje w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Nadania Praw Miejskich Trzebini:

Malowanka dla dzieci - do pobrania

Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach Urząd Miasta w Trzebini wydał kolorowankę z okazji Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini.

Kolorowanka została wydana w nakładzie 1000 sztuk; zawiera 8 grafik do pokolorowania, specjalnie stworzonych na tę okazję, min. Rynek w Trzebini, Dwór Zieleniewskich, Balaton, Zalew Chechło i kilka innych ciekawych miejsc. Autorką ilustracji jest pani Barbara Wykowska z Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki.

Kolorowanka jubileusz 200-lecia nadania praw miejskich

 

Tego typu publikacje kształtują oraz rozwijają wrażliwość estetyczną dzieci, uczą poprzez zabawę, otwierają na to, co nowe, rozbudzają ich ciekawość i zaznajamiają z ciekawymi miejscami w Trzebini. Kolorowankę wydawano na różnych imprezach i konkursach gminnych, których Gmina Trzebinia była patronem bądź też współorganizatorem. Poszczególne plansze do kolorowania można pobrać w formacie PDF do druku, klikając w zdjęcia galerii poniżej.

Pobierz i wydrukuj plansze malowanki, przygotowane w formacie A4


Zobacz okładkę:

Malowanka - pierwsza strona okładki Malowanka - tył okładki