Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini im. mjr Henryka Sucharskiego jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

 

  • Placówka powstała w roku 1952 jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, po przekształceniu Domu Harcerza. W roku 1972 z okazji dwudziestolecia istnienia otrzymała imię mjr H. Sucharskiego.
  • 1 września 1974 r. DKDiM przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury im. mjr H. Sucharskiego. Zmianie ulegał również status placówki (organy prowadzące i nadzorujące). Był więc MDK placówką miejską, powiatową, gminną, kuratoryjną i ponownie od 1 stycznia 1999 r. - Powiatu Chrzanowskiego.
  • Od września 2007 r. nazwa placówki została zmieniona na: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. majora Henryka Sucharskiego w Trzebini.

 

Zapraszamy na stronę http://www.pmdk-trzebinia.pl/