Plan ogólny dla Gminy Trzebinia
Gmina Trzebinia przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, dotyczącej planowania i...

herb
W dniach od 29 września do 27 października br. wyłożony zostanie do wyglądu projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

mapa
W dniach od 15 września do 29 września 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Konsultacje mpzp
Zapraszamy na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w...

mapa
Od 28 grudnia 2022r. do 18 stycznia 2023r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...

Ważna informacja
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od...

Ważna informacja
W czwartek, 6 sierpnia, o godz. 17.00, w budynku remizy OSP w Bolęcinie rozpocznie się spotkanie konsultacyjne projektu miejscowego planu...

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, który powoduje ograniczenia w przemieszczaniu się oraz...