Gmina Trzebinia przyjęła "Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia" (Uchwała nr XIX/201/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z...
Czekają na nowy dom
Przedstawiamy psy, znalezione na terenie Gminy Trzebinia, które czekają na swój nowy dom w schronisku RAFIK w Bolesławiu (czerwiec 2024 r.): 6744....