Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w budynku przy ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), telefon: 32 61 10 829.

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta Dużej Rodziny - strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został przyjęty Uchwałą LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

Główne cele programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to:

 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
 2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 3. umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,
 4. wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.

Dokumentem identyfikującym uprawniającym do korzystania z Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” jest Karta Dużej Rodziny, pod warunkiem iż członek rodziny wielodzietnej chcący skorzystać z uprawnień w ramach Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” zamieszkuje na terenie Gminy Trzebinia.

Aktualnie partnerami programu Trzebinia Przyjazna rodzinie są:

 • Trzebińskie Centrum Kultury

Zakres szczególnych uprawnień określa się następująco:

 1. 50% ulga dla dorosłych i dzieci na bilety wstępu na spektakle teatralne i koncerty organizowane przez TCK w Domu Kultury „Sokół” i Dworze Zieleniewskich.
 2. Bilety ulgowe dla całej rodziny do Kina „Sokół” wg obowiązującego aktualnie cennika.
 3. Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19  za udział w płatnych zajęciach organizowanych w Domach Kultury TCK wg następującego algorytmu:
 • Za pierwsze dziecko – zniżka 15%
 • Za drugie dziecko – zniżka 20%
 • Za trzecie dziecko – zniżka 25%
 • Za czwarte dziecko – zniżka 30%
 • Za kolejne dzieci – zniżka 35%

Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 • Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o.

 1. Zakres uprawnień obejmuje 40% rabatu na bilety. Jednorazowy bilet wstępu obejmuje 70 min. pobytu na basenie (od przyłożenia zegarka do czytnika „wejście" do momentu rozliczenia w kasie). Po upływie 70 minut dopłata do usługi naliczana jest minutowo. Bilet na basen nie zawiera opłaty za korzystanie z sauny, która wynosi 0,40 zł. za minutę i jest płatna przy końcowym rozliczeniu.
 2. Rabat na bilety nie obejmuje posiadaczy karnetów Krytej Pływalni i dotyczy tylko wejść gotówkowych
 3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

Informacje dla przedsiębiorców chcących przystąpić do programu

 

 Aktualizacja 10.11.20 r. SD