Miłośnicy zabawy i rekreacji na deskorolkach, rolkach i rowerach bmx mogą korzystać z nowoczesnego skateparku, zbudowanego na terenie dawnego placu autobusowego przy ul. Gwarków w Krzu. Ogólnodostępny obiekt (39 x 18 m) składa się z 17 elementów, m.in: bloków, platform i najazdów. Zobacz na mapie miejsce, gdzie znajduje sie skatepark w Krzu

Skatepark - osiedle Krze w Trzebini

Regulamin korzystania ze skateparku

 1. Każdy Korzystający ze skateparku ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem na teren skateparku.
 2. Wejście na teren skateparku i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, akceptacją jego zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania.
 3. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.
 4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie i korzystać ze skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
 7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
 8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 10. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.
 11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 12. W trakcie korzystania ze skateparku i jego urządzeń należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na pozostałych uczestników. Przed zjazdem należy rozejrzeć się wokół siebiei poinformować innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody – poprzez podniesienie ręki, itp.

Administrator Skateparku – Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia ul. Piłsudskiego 14, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 32 711 10 29.

PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

Telefon alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997

Aktualizacja: 05.11.2020 BW