Wzory dokumentów, związanych ze składaniem oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego znajduja się w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2055

2024 r.

OGŁOSZENIE (10.06.2024 r.)

Stowarzyszenie Przyjaciół Piły Kościeleckiej złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu artykułu 4, ustęp 1 punkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023, pozycja 571) pod nazwą „Sportowe wakacje”. Gmina Trzebinia planuje zlecić realizację tego zadania w trybie artykułu 19a wyżej wymienionej ustawy. Zadanie wpisuje się w realizację priorytetowych obszarów współpracy z III sektorem wymienionych w programie współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024 - § 7 ustęp I punkt 9 litera b. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie artykułu 19 a, ustęp 4 wyżej wymienionej ustawy do Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Trzebinia, ul. Narutowicza 10, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE (07.05.2024 r.)

Zadanie „Razem weselej” zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (26.03.2024 r.)

Zadanie „Obchody 100-lecia harcerstwa w Trzebini” zostało zlecone do realizacji Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej, Komendzie Hufca z siedzibą w Trzebini przy ul. Kościuszki 53, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (19.03.2024 r.)

Zadanie „Radosny świat seniora” zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 8 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.03.2024 r.)

Zadanie „Akademia Życia - 2024” zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.02.2024 r.)

Zadanie „Wakacje z tenisem” zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Tenisowemu „Yonex - Trzebinia” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.


OGŁOSZENIE
 (13.02.2024 r., akt. 22.02.2024)

Zadanie "Łowcy wiedzy" zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

2023 r.

OGŁOSZENIE (06.11.2023)

Zadanie „Wprowadzenie do świata żeglarstwa” zostało zlecone do realizacji Fundacji Oxynite, ul. Grunwaldzka 69/1, 32-540 Trzebinia, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 8.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (11.10.2023 r.)

Zadanie pn. „Kulturalni D.O.M.-ownicy” zostało zlecone do realizacji Fundacji „Dobry Start”, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (05.09.2023 r.)

Zadanie pn. „Edukacyjne Skrzydła” zostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (13.07.2023 r.)

Zadanie pn. „Warsztatowa Spartakiada - 2023” zostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (27.06.2023 r.)

Zadanie "Razem weselej" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (17.04.2023 r.)

Zadanie „Unihokej dla dzieci” zostało zlecone do realizacji Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trzebinia” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (13.04.2023 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora" zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (21.03.2023 r.)

Zadanie pn. „Akademia życia - 2023” zostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (13.02.2023 r.)

Zadanie „Zabawa z Wiedzą” zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 7.000,00 zł.

 

2022 r.

OGŁOSZENIE (19.08.2022 r.)

Zadanie „Z Wiedzą ku Przyszłości” zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (17.06.2022 r.)

Zadanie „Radosny świat seniora” zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, kolo nr 6 , wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (13.05.2022 r.)

Zadanie „Aktywny Senior” zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.03.2022 r.)

Zadanie "Akademia życia - 2022" - zostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini,wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (16.02.2022 r.)

Zadanie „Wiedzieć więcej" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

 

2021 r.

OGŁOSZENIE (07.09.2021 r.)

Zadanie pn. „Od Pytań do Wiedzy”- zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (02.08.2021 r.)

Zadanie „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Płoki” zlecono do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w Płokach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (27.07.2021 r.)

Zadanie „Aktywny Senior” zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 4 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (16.07.2021 r.)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie  złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 1,10,13 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) pn. „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Płoki”. Gmina Trzebinia planuje zlecić realizację tego zadania w trybie art. 19a w/w ustawy. Zadanie wpisuje się w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, cel operacyjny 2.2 zadanie 2.2.4 oraz realizację priorytetowych obszarów współpracy z III sektorem wymienionych w programie współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 - § 7 ust. I pkt. 2 lit. a. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust. 4 w/w ustawy do Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Trzebinia, ul. Narutowicza 10, lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE (22.07.2021 r.)

Zadanie pn. „Lato w siodle” – zostało zlecone do realizacji Klubowi Jeździeckiemu „Szarża” imienia 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Bolęcinie, ul. Wczasowa 16, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (22.07.2021 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora” – zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 500,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.06.2021 r.)

Zadanie pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działa ratowniczo-gaśniczych" - zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulowej z siedzibą w Dulowej, ul. Brata Alberta 5, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.06.2021 r.)

Zaadanie pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością Ochotniczych Straży Pożarnych”- zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą w Lgocie, ul. Płocka 19, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000 zł.

OGŁOSZENIE (16.03.2021 r.)

Zadanie pod nazwą „Akademia życia - 2021” ostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (26.01.2021 r.)

Zadanie pn. "Uniwersytet przyszłości" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

2020 r.

OGŁOSZENIE (06.10.2020 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki” – 2020 – zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.09.2020 r.)

Zadanie pn. „Przygoda z nauką” - zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Akademia umiejętności” zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (03.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Lato z łukiem” - zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Łuczniczemu Arrow z siedzibą w Pile Kościeleckiej, ul. Chrzanowska 36, 32-540 Trzebinia, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (25.06.2020 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora” - zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizcję w wysokości 7.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (09.03.2020 r.)

Zadanie pn. "Akademia życia - 2020" zostało zlecone do realizacji Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (19.02.2020 r.)

Zadanie pn. "Ścieżki nauki" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

2019 r.

OGŁOSZENIE (09.09.2019 r.)

Zadanie pn. „Młodzi Pasjonaci Wiedzy” zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

OGŁOSZENIE (05.06.2019 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.03.2019 r.)

Zadanie "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2019 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem doatcji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.02.2019 r.)

Zadanie "Mali Badacze" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł

OGŁOSZENIE (29.01.2019 r.)

Zadanie pn. „Akademia życia - 2019” - zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

2018 r.

OGŁOSZENIE (03.10.2018 r.)

Zadanie "Zaprogramuj robota" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszenie „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”z siedzibą w Trzebini, ul. Ciężkowicka 10 wraz z udzieleniem dotacji na  jego realizacje w wysokości 3 600,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.08.2018 r.)

Zadanie „Z podwórka na igrzyska" zostało zlecone do realizacji Klubowi Sportowemu Victoria Trzebinia z siedzibą w Trzebini, Os. Widokowe 6/6, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (05.06.2018 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.05.2018 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2018 zostaoł zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2.900,00 zł.

OGŁOSZENIE (07.05.2018 r.)

Zadanie „Lato z piłką nożną" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury - Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 7 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (20.03.2018 r.)

Zadanie „Akademia życia - 2018” zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (23.02.2018 r.)

Fundacja Malopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanislawa 32, otrzyma wsparcie finansowe w forrnie dotacji celowej w wysokoici 5 000,OO zl. (slownie pie6 tysiqcy zlotych) na realizację zadania publicznego pn. "Mali Naukowcy".