Całodobowy dyżur personelu lekarsko-pielęgniarskiego świadczy:
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, telefon: 32 624 74 95

  • stacjonarnie z możliwością wizyt domowych w zakresie podstawowej opieki medycznejod poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
  • całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej NFZ.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia, np. e-recepty w czasie, gdy poradnie POZ zakończyły pracę, a także w weekendy i święta.

Teleplatforma Pierwszeko Kontaktu grafika copy

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Pod numerem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 18 – 8 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. Średni czas oczekiwania na połączenie z TPK wynosi zaledwie kilkanaście sekund. Podczas rozmowy personel medyczny udziela konsultacji dotyczących stanu zdrowia, w razie potrzeby może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci dzwoniącemu pacjentowi:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • kontakt z lekarzem POZ w godzinach pracy poradni,
  • wezwanie zespołu ratownictwa medycznego – w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

TPK obsługuje połączenia w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Co istotne, z konsultacji mogą również skorzystać osoby niesłyszące. Z myślą o nich w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu działa wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.nfz.gov.pl