Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Zachęcamy mieszkańców, aby wybierali zadania, które mają być zrealizowane, a także sami mogli zostać ich autorami.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

budżet obywatelski województwa małopolskiego

Doświadczenia pokazują, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom.

Aktualizacja 10.11.2020 r.