Bogactwo flory

Martwica karniowicka porośnięta kwiatami
Szata roślinna Trzebini należy do krainy botanicznej Wyżyny Śląskiej, przy czym aż 43% powierzchni gminy stanowią zbiorowiska leśne. W związku z nieustannym wpływem człowieka na środowisko zniknęło wiele miejscowych gatunków, inne natomiast znalazły w sąsiedztwie ludzi doskonałe warunki rozwoju i wytworzyły nowe środowiska. W dalszej częsci serwisu prezentujemy rośliny występujące pospolicie, jednak słabo znane może właśnie ze względu na powszechność występowania, oraz gatunki rzadkie, mające specyficzne wymagania i rosnące z dala od ludzkich siedzib.

Przedstawiciele świata zwierząt

Jaszczurka nad trzebińskim Balatonem
W gminie Trzebinia nie brakuje pięknych lasów, kwitnących łąk, śmiało zarysowanych wzgórz ani miejsc, gdzie występują liczne gatunki owadów i zwierząt. Prezentowane w dalszej części serwisu fotografie (z krótką charakterystyką gatunku) przedstawiają przykłady okazów trzebińskiej fauny, występujących na terenach lasów i łąk.

Atrakcje przyrody nieożywionej

Skałka triasowa widziana z góry
Obszar Trzebini należy do monokliny śląsko - krakowskiej i ma postać rozległej płyty, łagodnie pochylonej ku północnemu wschodowi, a w jego budowie geologicznej występują utwory trzeciorzędowe, mezozoiczne i paleozoiczne. Najstarsze skały z terenu Trzebini pochodzą z górnego karbonu. Starsze od górnego karbonu skały można znaleźć tylko wykonując głębokie odwierty. W dalszej częsci serwisu  przedstawiamy Państwu wybrane przykłady skał - pozostałości historii geologicznej naszego regionu, atrakcyjnych nie tylko ze względu na ciekawe ukształtowanie, ale także rzadkość występowania.

Pomniki przyrody

Buki w rezerwacie Ostra Góra
Na terenie Trzebini szczególną troską objętych jest 26 drzew i krzewów. Siedem najbardziej okazałych znajduje się na liście tworów przyrody objętych ochroną przez władze wojewódzkie, pozostałe podlegają ochronie na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 22.10.2004r. Sześć z nich rośnie na terenie parku w Bolęcinie. Prezentowane fotografie przedstawiają 21 pomników przyrody, chronionych na podstawie Uchwały Rady Miasta. W opisie podany jest gatunek drzewa, położenie, tytuł własności oraz krótki opis.

Aktualizacja: 04.11.2020 BW