Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. sprawuje zarządzanie gminnym zasobem:

  • budynków mieszkalnych,
  • mieszkalno – użytkowych
  • wolnostojących budynków użytkowych

Więcej informacji na stronie Miejskiego Zarządu Nieruchomości