Uwaga: Od dnia 04.12.2019 r. obowiązuje nowa Uchwała Nr XIV/162/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nowe wzory wniosków.

Wnioski oraz zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dostępne są do pobrania poniżej lub w Referacie Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 pok. nr 10.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XIV/162/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2. Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
3. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie stypendium sportowego [.odt] lub Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie stypendium sportowego [.pdf]
4. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie nagrody [.odt] lub Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie nagrody [.pdf]
5. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie wyróżnienia [.odt] lub Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie wyróżnienia [.pdf]
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania [.odt]

Aktualizacja 5.11.2020 r. SD