Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do o 5m3/d mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na zakup i montaż tych urządzeń.

Dopłaty przeznaczone są dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Aby otrzymać dopłatę należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta w Trzebini, przy ul. Piłsudskiego 14. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności składania wniosków, do wyczerpania się środków przeznaczonych na dany rok.

Dokumenty związane z dotacją: