Informacje dotyczące PSZOK w Trzebini dostępne są na stronie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” .

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z PSZOK-ów, zobowiązani są do zapoznania się z nowym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.