Na terenie Gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

  • Rezerwat przyrody Ostra Góra,
  • Tenczyński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
  • 26 pomników przyrody,
  • 1 użytek ekologiczny.

Parki krajobrazowe na terenie gminy TrzebiniaParki krajobrazowe na terenie gminy Trzebinia

Wykaz pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Trzebinia (stan na 2019 r.)

Lp.

Gatunek

Miejscowość

Obręb/Działka

Lokalizacja

Opis

obwód (cm)

wysokość (m) 

Orzeczenie RL-VI-230/4/53 z dnia 30.06.1953 r.

1.

Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis)

Trzebinia

obręb 0015 (Wodna) dz. nr 13

Os. Wodna, widoczny od ul. 1-go Maja

420

-

Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.04.2004 r.

2.

Dereń właściwy (Cornus mas)

Młoszowa

1406

park miejski

-

7

3.

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

Młoszowa

1406

park miejski

270, 200, 215

10

4.

Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata)

Młoszowa

933

park miejski

162

20

5.

Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera)

Młoszowa

933

park miejski

215

20

6.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

145/5

poniżej kościoła, w pobliżu OSP

390

15

7.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

143/1

przy murze kościelnym

410

20

Uchwała Nr XXVII/389/ IV/2004 Rady Miasta Trzebinia z dnia 22.X.2004 r.

8.

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Bolęcin

7/5

w parku

650

20

9.

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Bolęcin

756

w parku

400

25

10.

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Bolęcin

7/5

w parku

340

20

11.

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)

Bolęcin

7/5

w parku

400

20

12.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Trzebinia

obręb 0014 (Trzebionka) 82/1

park przy ul. Dworskiej

420

20

13.

Buk pospolity (Fagus sylvatica)

Góry Luszowskie

obręb 0015 (Wodna) 399/1

Leśnictwo Siersza, oddz.99-100, ul. Dębowa

490

20

14.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 1669

park przy Dworze Zieleniewskich

330

15

15.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 585/2

park przy Dworze Zieleniewskich

330

30

16.

Wiąz polny (Ulmus minor)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 575/4

park przy Dworze Zieleniewskich

340

30

17.

Kasztanowiec żółty (Aesculus flava)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 575/4

park przy Dworze Zieleniewskich

350

15

18.

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 575/8

park przy Dworze Zieleniewskich

310

30

19.

Wiąz polny (Ulmus minor)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 575/6

park przy Dworze Zieleniewskich

310

30

20.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Myślachowice

5/15

przy ogrodzeniu szkoły podstawowej

410

20

21.

Wiąz polny (Ulmus minor)

Młoszowa

1128/9

Puszcza Dulowska, Leśnictwo Dulowa oddz. 108

390

25

22.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Trzebinia

obręb 0013 (Trzebinia) 1246

skrzyżowanie ul. Słowackiego i Kilińskiego

200

20

23.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

139

przy górnej bramce do Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP

375

25

24.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

144

przy schodach do Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP

450

25

25.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

41/5

przy przystanku autobusowym w centrum

430

30

26.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Płoki

145/1

przy budynku OSP

480

15