Terminy przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę...
Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
Organizacja pracy Trzebińskiego Centrum Administracyjnego od dnia 01.06.2020 r. W związku z epidemią choroby COVID-19, wywoływaną przez...