Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” stworzyła markę powiatu chrzanowskiego pod nazwą „Chrzanolandia”, skupiającą największe atrakcje turystyczne gmin tego terenu. Ma ona na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do turystów, wzmocnienie siły przekazu oferty i przyciągnięcie na ten teren większej liczby odwiedzających.

Chrzanolandia logo marki

W ramach marki „Chrzanolandia” organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, jarmarków, konkursów, ponadto LGD realizuje projekty mające na celu wzrost zainteresowania kulturą i tradycją regionu.

Więcej informacji: http://www.chrzanolandia.com.pl/