LGD partnerstwo na Jurze -  logo
Zachęcamy do zapoznania się z opracowywanym dokumentem i zgłaszania uwag do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze".

Zadanie finansowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020    Konsultacje...
Statut Gminy Trzebinia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [zobacz plik przygotowany w formacie .pdf]
Dokumenty o znaczeniu startegicznym oraz przyjęte plany: Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr...