Przyznanie wyróżnienia jest wyrazem uznania za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w gminie Trzebinia. Wyróżnienie przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIV/162/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (.pdf) i Załącznika nr 1 ww. uchwały: Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (.pdf).

Osoby uhonorowane medalem „Zasłużony dla sportu trzebińskiego”