plakat
Rozpoczynamy odliczanie do trzeciej edycji największej akcji ekologicznej w województwie – Posprzątaj z nami Małopolskę. Wydarzenie planowane jest w...

grafika
Zarząd Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uruchomili EkoMałopolską Bazę Instalatorów (EMBI).

grafika
W czwartek 22 lutego w miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się quiz ekologiczny dotyczący oszczędzania energii. Zabawa przewidziana jest dla...

grafika
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach z operatorem „Pilotażowego Programu Czyste Powietrze”.

grafika
W związku z ryzykiem przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, także w czwartek 11 stycznia wydano ostrzeżenie 2...

grafika
Gmina Trzebinia pozyskała dofinansowanie do realizacji zadania polegającego na spakowaniu i transporcie odpadów azbestowo-cementowych od...

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk niegroźnego dla ludzi, ale szkodliwego dla gospodarki afrykańskiego pomoru świń (ASF),...

warsztaty
Jak nasze codzienne wybory przyczyniają się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla oraz jak zmienić własną postawę i zachowania, aby kierować się...