„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18”

„Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku SP Nr 4 w Trzebini”

„Wykonanie instalacji co, cwu i wod-kan w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18 w Trzebini”

 „Termomodernizacja budynku Rynek 18 w Trzebini z przebudową zadaszenia nad wejściem do budynku – zaprojektuj i wybuduj”